Oost NL
Groei door met De GroeiversnellerQuickscan 

Wat is de Groeiversneller

De Groeiversneller is er voor alle Gelderse mkb-bedrijven met de potentie en ambitie om te groeien in werkgelegenheid en die met vernieuwing een bijdrage leveren aan een van de maatschappelijke uitdagingen. De Groeiversneller wordt gefinancierd door provincie Gelderland.

Per sector zijn er verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar. In het menu kunt u eenvoudig kiezen voor uw sector. Bent u actief binnen de food sector dan is er bijvoorbeeld ondersteuning mogelijk voor de doorontwikkeling van uw innovatie of het inhuren van expertise. Bent u actief binnen de energie sector dan zijn er verschillende vormen van ondersteuning voor bijvoorbeeld het doorrekenen van uw businesscase, extern advies bij het plaatsen van zonnepanelen op uw bedrijfspand of ondersteuning bij het demonstreren van uw energieproduct. Lees alles over de mogelijkheden en specifieke voorwaarden bij de sector van uw keuze. 

Aanmelden is eenvoudig, het startpunt is uw groeiplan. Wij geven feedback op uw groeiplan in een persoonlijk gesprek. U krijgt toegang tot ons netwerk, kunt eventueel gebruik maken van vouchers voor inhuur van kennis en we bieden inzicht in en hulp bij financieringsmogelijkheden. Per sector zijn de ondersteuningsmogelijkheden verschillend.

Gesprek over uw groeiplan

Uw groeiplan dient u online in. Wij zoeken voor u bij Oost NL de business developer met de meeste kennis van uw markt. Deze kijkt naar uw plan en neemt contact met u op. Bij voldoende aansluiting op ons programma krijgt u een persoonlijk gesprek en feedback op uw plan. In dat gesprek hoort u ook of u verder kunt deelnemen aan het programma en wat we voor u kunnen betekenen. Onder de sectoren in het keuze menu ziet u welke ondersteuning er per sector beschikbaar is.

Netwerk

Oost NL heeft veel netwerkpartners en kent hun diensten. Ook hebben wij aansluiting met nationale groeiprogramma’s zoals NL Groeit. Wij bespreken met u wat nodig is en verwijzen u naar de juiste partijen. Oost NL voert het programma uit in nauwe samenwerking met partners binnen Gelderland zoals Foodvalley NL, Health Valley, de Regionale Centra voor Techniek of Kiemt.

Kennis

Wij bespreken welke externe kennis en ondersteuning nodig is om uw groeiplan een stap verder te brengen. Met een voucher kunt u extern advies inkopen, de voorwaarden voor deelname kunnen verschillen per soort voucher. Een voucher kunt u bijvoorbeeld inzetten voor het inhuren van een organisatieadviseur, het inkopen van expertise voor marktonderzoek, financieel advies of specifieke kennis van techniek.

Financieringsanalyse

Tijdens het adviestraject van De Groeiversneller kijken we naar uw financieringsbehoefte en welke mogelijkheden wij kennen en zelf in huis hebben. Denk hierbij aan instrumenten zoals AIL Rabobank, vroege fase fondsen, crowdfunding, marktfondsen of fondsen onder beheer van Oost NL. Oost NL is bekend met alle publieke en de belangrijkste private financieringsmogelijkheden en heeft een eigen Business Angel Netwerk

Lees meer...

Jaarbericht en magazine

De belangrijkste resultaten van De Groeiversneller sinds de start van het programma in 2017 staan op een rij in deze infographic (pdf).

Of lees online magazine van De Groeiversneller met alle resultaten en showcases van de deelnemende bedrijven.