EU Header meisje

EU Opportunities

Onze uitdaging is om samen met ondernemers in Oost-Nederland de zakelijke mogelijkheden van de EU te verkennen. Wij werken samen met bedrijven bij het vinden van het juiste EU-steunprogramma dat aansluit bij hun R&D-activiteiten, innovatieprojecten of business cases. Voorbeelden van deze mogelijkheden zijn het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), INTERREG (Europees Fonds voor Grensoverschrijdende Regionale Ontwikkeling) en Horizon 2020 (R&D programma voor Europa).

Oost NL begeleidt ondernemers naar de beste zakelijke kansen die EU-programma's bieden. Het gaat niet alleen om financiering, maar ook om samenwerking met Europese partners, het vinden van precies die expertise waar je naar op zoek was, en het uitbreiden van je commerciële netwerk. Kortom, financiering staat niet op zichzelf, maar is een ander middel om het MKB aan te zetten tot meer innovatie, internationalisering en groei.

Neem contact met ons op om te zien hoe wij u kunnen helpen om makkelijker zaken te doen in Europa. Ons doel is om zoveel mogelijk mkb-bedrijven in Oost-Nederland te helpen de kansen te grijpen die EU-programma's bieden.

Wie zijn we? 

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland versterken wij de regionale economie. Dit doen we door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland.

Naast deze financiële middelen stelt Oost NL ook haar kennis, kunde en netwerk beschikbaar. We zijn actief in de topsectoren Food, Energy, Health en Tech.

Een optimale balans tussen financieel en maatschappelijk rendement is voor ons van groot belang. We laten ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Zo zorgen we voor de duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid. Daarnaast scheppen we gunstige voorwaarden voor het oplossen van mondiale, maatschappelijke vraagstukken. We bieden ondernemers geld en resources voor het creëren van maatschappelijk rendement. Met focus op duurzaamheid, smart industry en concepten voor een gezond leven.

Business Units

Onze activiteiten voeren wij uit via drie bedrijfsonderdelen die volledig geïntegreerd met elkaar samenwerken:

Business Development

Business Development biedt het regionale mkb: kennis, toegang tot geld, netwerken en 1-op-1 contacten bij de realisatie en naar de markt brengen van innovaties. Hiervoor vormen we consortia met meerdere bedrijven, kennisinstellingen, overheden. Het resultaat van onze business development activiteiten: open innovatiecentra, campusontwikkeling en business cases die tot marktintroducties leiden.

Capital

Onze business unit Capital financiert startende en groeiende innovatieve mkb-ondernemers met risicokapitaal uit verschillende (innovatie)fondsen. Vanuit haar regionale verankering biedt Oost NL ondernemers niet alleen (groei)kapitaal, maar ook kennis, netwerk en persoonlijke contacten.

International

Onze business unit International biedt internationaal opererende bedrijven een ‘zachte landing’ in onze regio. Voor deze bedrijven verzorgen we ‘bidbook-presentaties’ en ‘fact finding trips’ op maat; we organiseren handelsmissies, presentaties en bedrijfsbezoeken. Wij geven internationale bedrijven toegang tot onze regionale netwerken bij onderzoeks- en kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven.