Oost NL

Groei door met de Groeiversneller

Dien uw groeiplan in 

Netwerk

De Groeiversneller is er voor alle Gelderse mkb-bedrijven met de potentie en ambitie om te groeien in werkgelegenheid en die met vernieuwing een bijdrage leveren aan een van de maatschappelijke uitdagingen. De Groeiversneller wordt gefinancierd door provincie Gelderland.

Aanmelden is eenvoudig, het startpunt is uw groeiplan. Wij geven feedback op uw groeiplan in een persoonlijk gesprek. U krijgt toegang tot ons netwerk, kunt eventueel gebruik maken van vouchers voor inhuur van kennis en we bieden inzicht in en hulp bij financieringsmogelijkheden.

Samenwerkende partners

Oost NL heeft veel netwerkpartners en kent hun diensten. Ook hebben wij aansluiting met nationale groeiprogramma’s zoals NL Groeit. Wij bespreken met u wat nodig is en verwijzen u naar de juiste partijen. Oost NL voert het programma uit in nauwe samenwerking met partners binnen Gelderland. 

Foodvalley 

Foodvalley is een onafhankelijk netwerk voor innovatieve food ondernemers. Foodvalley ontwikkelt en verstrekt sinds 2004 een internationaal ecosysteem van organisaties die samenwerken om de transitie van het wereldwijde voedselsysteem te realiseren. Foodvalley werkt nauw samen met het bedrijfsleven, overheden en gerenommeerde onderwijs- en onderzoeksinstellingen. www.foodvalley.nl

Health Valley

Samen impactvolle innovaties versnellen, om de gezondheid en zorg van morgen vandaag al mogelijk te maken. Dat is wat Nederlands' meest vooruitstrevende zorginnovatienetwerk Health Valley met haar ruim 240 partners al zo'n 15 jaar doen. www.healthvalley.nl

RCT Gelderland 

Ooit ontstaan vanuit ondernemers in de Achterhoek en Stedendriehoek is RCT (Regionaal Centrum voor Technologie) Gelderland nu een stichting die gefund wordt door provincie Gelderland en gerund wordt door ondernemers. De stichting richt zich op de omslag naar slimmer en duurzamer produceren in de maak- en foodindustrie. RCT Gelderland heeft een zestal innovatiemakelaars in dienst die:

- Makelen en schakelen tussen bedrijven en tussen bedrijven en kennisinstellingen;

- Bedrijven ook kunnen loodsen naar initiatieven die hen verder helpen;

- Altijd werken vanuit de vraag van de individuele ondernemer;

- Een breed netwerk hebben in de maakindustrie en de IT;

- Flexibel, benaderbaar en effectief voor ondernemers werken. 

www.rctgelderland.nl

Kiemt

Kiemt versnelt de energietransitie, de transitie naar circulaire economie en bevordert het innovatieve ondernemersklimaat. Zo draagt Kiemt bij aan een duurzame woon- en leefomgeving. Zij faciliteren, ondersteunen en adviseren het netwerk van ondernemingen, overheden onderwijs- en onderzoeksinstellingen bij complexe vraagstukken. Door het delen van ervaringen, bevindingen en oplossingen stimuleert Kiemt beweging en vooruitgang. 

www.kiemt.nl

Dien uw groeiplan in