Header fallback 1

Groei door met De Groeiversneller

Quickscan Demo 

Energie innovatie demonstratie

Bent u ondernemer in de energiesector in Gelderland en wilt u voorbereidingen treffen om uw innovatie in de praktijk te demonstreren in samenwerking met het programma Connectr?

Dan kan De Groeiversneller u mogelijk ondersteunen met kennis, netwerk en een zogenoemd demonstratie voucher.

Deze aanpak is mogelijk gemaakt door provincie Gelderland en gemeente Arnhem ter ondersteuning van het energiecluster Connectr.

Voor wie?

  1. U wilt voorbereidende werkzaamheden uitvoeren die noodzakelijk zijn en helpen om regionale energie innovaties in een eerste pilot in de praktijk toegepast te krijgen, in een wijk, op een bedrijventerrein of elders. Hiermee bereidt u zich voor op de fase van uitvoering en toepassing van uw product/dienst in de praktijk of wilt u een demonstratie uitvoeren van een energie-innovatie die in een eerste pilot in de praktijk toegepast wordt in een wijk, op een bedrijventerrein of elders.
  2. U wilt met de voorbereidingen voor de demonstratie de introductie, acceptatie en vermarkting van uw product of dienst versnellen. Of u wilt een testopstelling maken om certificering te behalen.
  3. U wilt extern advies (technisch, organisatorisch, financieel e/o juridisch) inschakelen voor de ontwikkeling van strategieën, plannen en ontwerpen voor toepassing in een pilot of demonstratie van innovaties in een praktijkomgeving ('technology readiness level' 7 en 8) en/of u wilt materiaal aanschaffen waarmee de demonstratie kan worden gebouwd.
  4. U voert uw initiatief uit samen met minimaal één ander MKB bedrijf, locatie-eigenaar e/o kennisinstellingen.

Bekijk ook onze flyer over de demonstratie voucher.

Voorwaarden: 

  • De aanvrager is gevestigd in Gelderland.
  • De uitvoering van de demonstratie van de innovatie versterkt het regionale cluster Connectr. Bijvoorbeeld door samenwerking van in omgeving Arnhem gevestigde partijen, door betrokkenheid van regionale kennis- en opleidingsinstellingen en/of door de opbouw en verdieping van nieuwe kennis, kunde en samenwerkingsrelaties bij regionaal gevestigde partijen via samenwerking met gerenommeerde kennis- of ketenpartners van buiten de regio.
  • De uitvoering van de voucher sluit aan bij de thematische programmalijnen van Connectr. De programmalijnen zijn elektrische energietechniek, elektrochemische energieopslag of duurzame aandrijfsystemen.
  • De demonstratie is beoogd in Gelderland en mogelijk specifiek in de omgeving Arnhem (straal van ongeveer 15 km) in een wijk, een bedrijventerrein, in een bedrijf.

Ondersteuning

In deze Groeiversneller zijn vouchers beschikbaar. De omvang van een voucher Energie Innovatie Demonstratie is minimaal €10.000,- en maximaal €30.000,- (excl. btw). De voucher dekt maximaal 80% van de gemaakte kosten, u betaalt dus zelf maximaal 20%. 

De vouchers zijn bedoeld om extern advies en expertise in te huren die niet beschikbaar is in de onderneming en de samenwerking. Materiaal gebruik als externe kosten is ook mogelijk voor maximaal 50% van de kosten.

Uitbetaling van de voucher vindt achteraf plaats. 

Hoe werkt het?

Bekijk het proces in onze flyer en neem contact op met Rob van Vollenhoven om te verkennen of uw plan in De Groeiversneller Demonstratie past.

Deze ondernemers gingen u voor: