Header fallback 1

Groei door met De Groeiversneller

Start analyse 

Financieringsanalyse

Tijdens het adviestraject van De Groeiversneller kijken we naar uw financieringsbehoefte en welke mogelijkheden wij kennen en zelf in huis hebben. Denk hierbij aan instrumenten zoals AIL Rabobank, vroege fase fondsen, crowdfunding, marktfondsen of fondsen onder beheer van Oost NL. Oost NL is bekend met alle publieke en de belangrijkste private financieringsmogelijkheden en heeft een eigen Business Angel Netwerk

We bespreken welke voorbereiding en ontwikkeling er nodig is om financiering te krijgen en maken een analyse van de meest geschikte financieringsbronnen. In het uiteindelijke advies houden we rekening met de sector, de noodzakelijke vervolginvesteringen, de levensfase, kennisbehoefte, de huidige financieringsstructuur van het bedrijf, de terugbetaalcapaciteit en het gewenste financieringsprofiel dat u zelf aangeeft. Oost NL treedt hierbij op als onafhankelijk adviseur maar beslist in dit traject niet over de uiteindelijke toekenning van financiering.

Start analyse