Header fallback 1

Behoeften en uitdagingen van thuiszorg in Europa in kaart gebracht

Het ACE-project is gestart om de toenemende druk op de gezondheidszorg in de Noordzee (NS) regio aan te pakken, gedreven door de vergrijzing. Doel is om de adoptie en implementatie van thuiszorgtechnologieën voor oudere volwassenen in NS-landen te versnellen en tegelijkertijd de meest urgente uitdagingen aan te pakken. 

Glucos testing S.jpg

Een van de eerste activiteiten van het project bestond uit het organiseren van negen workshops in vijf landen (Zweden, Denemarken, Nederland, België en Frankrijk), waarbij 193 vertegenwoordigers van overheidsinstanties, de academische wereld, het MKB, zorgorganisaties, informele en formele zorgverleners en ouderen bijeenkwamen. Door verschillende vertegenwoordigers van de samenleving erbij te betrekken, kon een genuanceerd begrip van deze uitdagingen worden verkregen.

De workshops waren gericht op het identificeren van de belangrijkste uitdagingen en behoeften voor zowel oudere volwassenen als formele zorgverleners in deze regio, evenals landspecifieke uitdagingen. Door inzicht te krijgen in deze aspecten zullen de activiteiten van het ACE-project de toepassing van nieuwe thuiszorgtechnologieën bevorderen.

De uitkomsten van de workshops zijn samengevat in een nieuw rapport dat mede is geschreven door ACE consortiumleden Coosje Hammink en Prof. dr. Masi Mohammadi van de HAN University of Applied Sciences.

Het rapport gaat onder andere in op de verschillen en overeenkomsten tussen de deelnemende landen, de belangrijkste uitdagingen op het gebied van digitale geletterdheid, kwesties met betrekking tot de groeiende vraag en demografie, mogelijkheden om de digitale kloof te overbruggen en de uiteenlopende gevolgen voor verschillende groepen belanghebbenden.

De belangrijkste conclusies benadrukken dat het testen van thuiszorgtechnologie in verschillende landen een veelzijdige aanpak vereist die rekening houdt met de unieke regelgeving, financiële, culturele en infrastructurele landschappen van elk land. De succesvolle implementatie van deze technologieën hangt niet alleen af van de innovaties zelf, maar ook van hoe goed ze worden geïntegreerd in de bestaande ecosystemen van de gezondheidszorg. Het onderkennen van deze complexiteit en het daarop afstemmen van de proefprojecten is cruciaal voor hun succes en voor het maken van een betekenisvolle impact op het leven van oudere volwassenen.

Het is essentieel om nauw samen te werken met lokale belanghebbenden, om ervoor te zorgen dat initiatieven aanpasbaar zijn en inspelen op de specifieke behoeften en omstandigheden in elke regio. Deze samenwerking, in combinatie met een streven naar voortdurend leren en aanpassen, is van vitaal belang voor het overwinnen van de uitdagingen van het inzetten van thuiszorgtechnologie in diverse omgevingen. Door deze initiatieven flexibel aan te pakken en de lokale context goed te begrijpen, kunnen we de toepassing en effectiviteit van thuiszorgoplossingen aanzienlijk verbeteren, waardoor uiteindelijk de kwaliteit van leven voor oudere volwassenen in heel Europa verbetert.

Als u een vraag heeft voor het ACE team, neem dan contact met ons op!

ACE is een Interreg North Sea Programme project.

Logo ACE