Oost NL

Groei door met de Groeiversneller

Dien uw groeiplan in 

Consortia

De Groeiversneller is er voor alle Gelderse mkb-bedrijven met de potentie en ambitie om te groeien in werkgelegenheid en die met vernieuwing een bijdrage leveren aan een van de maatschappelijke uitdagingen. Niet alleen voor individuele Gelderse mkb-bedrijven maar ook voor consortia. 

Voor wie?

Voor consortia die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een consortium bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 indienende bedrijven. 
  • De indienende bedrijven in het consortium behoren tot het midden- en kleinbedrijf.
  • Alle indienende bedrijven in het consortium zijn gevestigd in Gelderland.

De samenwerking hoeft niet formeel vastgelegd te zijn. Ieder bedrijf afzonderlijk kan een groeivoucher aanvragen.

Wij beoordelen uw ingediende consortia groeiplan op basis van 2 criteria:

  • Het consortium, het nieuwe product of de dienst levert een aantoonbare bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen;
  • Het plan heeft groeipotentie; in omzet en personeel. Deze groei wordt gerealiseerd door innovatie, internationalisering of nieuwe verdienmodellen.

Wilt u weten wat De Groeiversneller voor uw consortium kan betekenen? Dien online uw groeiplan in en wij nemen contact op voor een persoonlijk gesprek.

Ondersteuning

Bij voldoende aansluiting op ons programma krijgt u een persoonlijk gesprek en feedback op uw plan. In dat gesprek hoort u ook of u verder kunt deelnemen aan het programma en wat we voor u kunnen betekenen.

Naast netwerk en advies kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een voucher.

De omvang van een innovatie voucher is maximaal €10.000,- (excl. btw). Voorwaarde hierbij is wel dat u 50% van de gemaakte kosten zelf betaalt.

Rekenvoorbeeld: wanneer u externe kosten maakt voor een bedrag van € 20.000,- dan kunt u een voucher ontvangen die 50% van de kosten vergoed, te weten € 10.000,-. U betaalt dan dus € 10.000,- zelf. Uitbetaling van de voucher vindt achteraf plaats. Reguliere werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van financiering.

Uitsluitend externe advieskosten komen in aanmerking (kosten van een partij buíten het consortium).

Een voucher is ook in te zetten voor het ontwikkelen van een consortium (bijvoorbeeld het aanstellen van een kwartiermaker) en het opstarten van een nieuwe samenwerking in een keten of cluster. Het gaat om een bijdrage in de kosten van het maken van een plan, procesbegeleiding, of het zoeken van financiering.

Hoe werkt het?

Stap 1: Groeiplan

Online dient u uw groeiplan in via een quickscan in de Oost NL portal. Wij gebruiken uw groeiplan als voorbereiding op het gesprek en om te bepalen of en hoe Oost NL kan ondersteunen via De Groeiversneller.

Stap 2: Gesprek

Wanneer uw groeiplan voldoende aansluit bij De Groeiversneller, plannen wij een afspraak met u in om uw groeiplan en de vraagstukken te bespreken. Op basis van uw groeiplan en dit gesprek wordt definitief bekeken of u in aanmerking komt voor De Groeiversneller. Hierbij kijken wij of het groeiplan realistisch is en of het aansluit bij een van de maatschappelijke uitdagingen. We bespreken hoe De Groeiversneller kan ondersteunen bij de te nemen stappen en wat de mijlpalen zijn. Ook kijken wij naar andere instrumenten, alternatieve financieringsmogelijkheden en verwijzen wij door in ons netwerk.

Stap 3: Voucher

Na het gesprek kunt u een aanvraag indienen voor een voucher via onze portal. U spreekt af met de business developer waarvoor u de voucher gaat inzetten en wat de mijlpalen zijn die u wilt bereiken. U krijgt van ons een bevestigingsbrief of de inzet van de expert voor uw groeiplan door middel van een voucher via De Groeiversneller is goedgekeurd.

Stap 4: Contact over uw groeiplan

Wij houden contact met elkaar over de voortgang van uw groeiplan, het behalen van de mijlpalen die voorzien waren en de resultaten. Wij zorgen ervoor dat u in de juiste netwerken zit of komt.

Wilt u weten wat De Groeiversneller voor uw bedrijf kan betekenen? Dien online uw groeiplan in.

Dien uw groeiplan in