Oost NL

Disclaimer

De informatie op de website van Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV (Oost NL) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Oost NL streeft er naar de website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud steeds juist, volledig of actueel is.

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Deze website bevat links naar websites van derden die niet door Oost NL gecontroleerd en of onderhouden worden. Voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites is Oost NL niet aansprakelijk.

Auteursrechten

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV bezit het auteursrecht op de informatie die via www.oostnl.nl wordt verstrekt. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Het is daarom niet toegestaan de informatie - anders dan voor persoonlijk of niet commercieel gebruik - te verspreiden of te kopiëren zonder toestemming van Oost NL.

E-mail

De informatie verzonden met e-mailberichten van Oost NL is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, gelieve u de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Mocht u de e-mail onvolledig of onjuist ontvangen dan vragen wij u vriendelijk info [at] oostnl [dot] nl (dit te berichten).