Header Koeien

Kennisvoucher inzetten?

Dien uw voorstel in 

Landbouwverduurzaming

De Groeiversneller Landbouwverduurzaming is er voor veehouders die hulp kunnen gebruiken bij het maken van verduurzamingsplannen voor hun bedrijf. Veehouders die door willen gaan met hun bedrijf, dit willen verduurzamen en willen laten berekenen in hoeverre de daartoe benodigde investering verantwoord is. Hiervoor is een kennisvoucher beschikbaar om 80% van de kosten te dekken. 

Voor wie?

Bedrijven die in aanmerking kunnen komen voor een voucher zijn:

  • veehouders gevestigd in Gelderland;
  • met niet meer dan 50 medewerkers;
  • die bedrijfsplannen voor de agrarische activiteiten willen ontwikkelen die ingaan op één of meerdere van de volgende bedrijfsontwikkelingen; brongerichte vermindering van emissies, duurzaam landgebruik, toename biodiversiteit, gesloten voedselsysteem of gesloten mineralenkringloop, reductie middelengebruik, beter verdienmodel zonder toename veestapel.
  • waarbij het hoofdinkomen van de ondernemer uit de veehouderij dient te komen.

Ondersteuning

Met een landbouwverduurzamingsvoucher kan een onderneming externe expertise inschakelen. Daarmee kan een onderneming investeringsplannen uitwerken en de bedrijfseconomische haalbaarheid van de vernieuwingsplannen doorrekenen.

De waarde van een voucher is 80% van de kosten van een externe adviseur, uw eigen bijdrage is 20%. Wij kennen vouchers toe met een waarde van minimaal € 1.000,- en maximaal € 10.000, -

Ondernemers kunnen per vestigingslocatie éénmaal gebruik maken van Landbouwverduurzamingsvouchers.

Hoe werkt het?

Stap 1: Voorstel indienen

Online dient u uw voorstel in op de Oost NL portal. Wij gebruiken uw voorstel als voorbereiding op het gesprek en om te bepalen of en hoe Oost NL kan ondersteunen.

Stap 2: Gesprek

Wanneer uw voorstel voldoende aansluit bij Landbouwverduurzamingsvouchers, plannen wij een afspraak met u in om uw voorstel en de vraagstukken te bespreken. Op basis van uw voorstel en dit gesprek wordt definitief bekeken of u in aanmerking komt voor de voucher. Ook kijken wij naar andere instrumenten, alternatieve financieringsmogelijkheden en verwijzen wij door in ons netwerk.

Stap 3: Voucher

Als u in aanmerking komt, kunt u de definitieve aanvraag voor een voucher indienen via onze portal. U krijgt van ons een bevestigingsbrief of de inzet van de expert voor uw plan door middel van een voucher is goedgekeurd.

Stap 4: Contact over uw plan

Wij houden contact met elkaar over de voortgang van uw plan en het behalen van de resultaten.

Dien hier uw voorstel in  

Wilt u weten wat Landbouwverduurzamingsvouchers voor uw bedrijf kan betekenen? Dien online uw voorstel in.