Header fallback 1

Mkb ondernemerstoets

Voor de aanvraag van een groeivoucher van De Groeiversneller is een mkb-ondernemerstoets nodig, om te toetsen of uw organisatie een mkb-onderneming is.

Wilt u weten wat de ondernemerstoets inhoudt? Download het document hieronder.