Groep

Wie zijn we

Bedrijfsprofiel

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland versterken wij de regionale economie. Dit doen we door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland.

Naast deze financiële middelen stelt Oost NL ook haar kennis, kunde en netwerk beschikbaar. We zijn actief in de topsectoren Food, Energy, Health, Tech en Circular Economy.

Een optimale balans tussen maatschappelijk en economische rendement is voor ons van groot belang. We laten ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Zo zorgen we voor de duurzame groei van de regionale economie. Daarnaast scheppen we gunstige voorwaarden voor het oplossen van mondiale, maatschappelijke vraagstukken. We bieden ondernemers geld en resources voor het creëren van maatschappelijk rendement. Met focus op duurzaamheid, smart industry en concepten voor een gezond leven.

Business Units

Onze activiteiten voeren wij uit via drie bedrijfsonderdelen die volledig geïntegreerd met elkaar samenwerken:

Business Development

Business Development biedt het regionale mkb: kennis, toegang tot geld, netwerken en 1-op-1 contacten bij de realisatie en naar de markt brengen van innovaties. Hiervoor vormen we consortia met meerdere bedrijven, kennisinstellingen, overheden. Het resultaat van onze business development activiteiten: open innovatiecentra, campusontwikkeling en business cases die tot marktintroducties leiden.

Capital

Onze business unit Capital financiert startende en groeiende innovatieve mkb-ondernemers met risicokapitaal uit verschillende (innovatie)fondsen. Vanuit haar regionale verankering biedt Oost NL ondernemers niet alleen (groei)kapitaal, maar ook kennis, netwerk en persoonlijke contacten.

International

Onze business unit International biedt internationaal opererende bedrijven een ‘zachte landing’ in onze regio. Voor deze bedrijven verzorgen we ‘bidbook-presentaties’ en ‘fact finding trips’ op maat; we organiseren handelsmissies, presentaties en bedrijfsbezoeken. Wij geven internationale bedrijven toegang tot onze regionale netwerken bij onderzoeks- en kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen

In Nederland zijn in totaal negen volwaardige regionale ontwikkelingsmaatschappijen actief. De NOM voor Groningen, Friesland en Drenthe, Oost NL voor Overijssel en Gelderland, InnovationQuarter voor Zuid-Holland, LIOF voor Limburg, de BOM voor Brabant, Impuls voor Zeeland en ROM InWest voor Noord-Holland, Horizon voor Flevoland en de ROM Regio Utrecht. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen vormen een landsdekkend netwerk voor het stimuleren van innovatie. Kijk voor meer informatie over regionale ontwikkelingsmaatschappijen op rom-nederland.nl.