Header fallback 1

Food Innovation Hubs

Transitie van voedselsystemen nodig

Wereldwijd hebben bijna 2 miljard mensen geen toegang tot voldoende, voedzaam en veilig voedsel en lijden 690 miljoen mensen aan chronische honger of gebrek aan goede voeding. De verwachte groei van de wereldbevolking en de gevolgen van de klimaatcrisis maakt de urgentie van deze voedselonzekerheid alleen maar groter. We moeten dus meer en ook slimmer voedsel produceren dan ooit tevoren.

Food Innovation Hubs

Om de manier waarop we voedsel produceren en consumeren te veranderen zijn wereldwijd schaalbare innovaties nodig die passen bij de regionale omstandigheden. World Economic Forum en partners hebben daarom het initiatief genomen om regionale Food Innovation hubs te ontwikkelen. Deze Food Innovation Hubs gaan boeren, bedrijven, wetenschappers en (andere) partijen uit de voedselketen bij elkaar brengen om innovaties en bedrijfs- en verdienmodellen te ontwikkelen die bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem. Er zijn hubs opgezet in Azië, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. Foodvalley NL is sinds november aangesteld als Europese Food Hub aan de wereldwijde tafels.

Global Coordinating Secretariat

Het kabinet en ontwikkelmaatschappij Oost NL (in opdracht van de provincie Gelderland en provincie Overijssel) ondersteunen de Food Innovation Hubs wereldwijd financieel en met het vormen van een klein kernteam voor een Global Coordinating Secretariat (GCS). Het GCS zal de regionale hubs helpen met opschalen, nieuwe regionale hubs aanjagen en werken aan wereldwijde partnerschappen voor innovatie. Zo zorgen zij er samen voor dat kennis en innovatie voor een gezond en duurzaam voedselsysteem beter verspreid worden over de wereld.

Het GCS bestaat uit een klein team van drie personen:

Marian Geluk, aangesteld vanuit de ministeries van EZK en LNV als Executive Director, Noopur Desai, aangesteld vanuit World Economic Forum als Program Lead en Angelique van Helvoort, aangesteld vanuit Oost NL als Programma Manager.