header agro food

Food

Oost NL ontwikkelt innovatieprojecten voor en met bedrijven en kennisinstellingen in de Food-sector van Oost-Nederland. De projecten concentreren zich op de vakgebieden:

  • BioBased Business;
  • Voeding en Gezondheid;
  • Voeding en Technologie (Food & the Factory).

Samenwerking

Economische innovatie vindt zijn oorsprong bij individuele bedrijven. Dit leidt meestal direct tot verbeteringen van bestaande producten en processen. Echte sprongsgewijze innovatie bereik je echter pas door samenwerking. Samenwerking met kennisinstellingen en met andere bedrijven. Deze synergie ontsluit een onontgonnen broedplaats van innovaties door het onverwachte van uitzonderlijke combinaties.

Samenwerkingsprojecten ontstaan niet vanzelf:

  • Individuele partijen ontberen het overzicht van competenties binnen hun eigen cluster en vooral binnen andere clusters van bedrijven en kennisinstellingen;
  • Afzonderlijke bedrijven beschikken over een beperkte eigen financiële polsstok;
  • De kosten gaan voor de baten uit.’ - is voor het eigen bedrijf al lastig in de praktijk te brengen, laat staan voor een hele groep ondernemingen en onderzoeksinstellingen;
  • Veel bedrijven zijn erfelijk belast. Vaak zitten individuele belangen en ambities samenwerking met anderen in de weg. Dit geldt natuurlijk ook voor de animo van hun potentiële partners.

Innovatieprojecten

Oost NL kent veel verschillende partijen. We kennen hun behoeften, wensen en competenties. We kunnen de vraag naar kennis en het aanbod van kennis bundelen; vraag en aanbod bij elkaar brengen. We hebben ervaring in het projectmatig opzetten van innovatietrajecten in gezamenlijkheid. Bovendien dragen wij zelf bij aan de cofinanciering ervan.