energy

Energy

De duurzaamheidsdoelstellingen van de EU zijn ambitieus, Nederland loopt niet voorop bij de realisatie ervan. Oost-Nederland wil bijdragen aan de noodzakelijke inhaalslag door op het gebied van EMT (Energie- en Milieutechnologie, ook wel aangeduid als Cleantech & Energy) koploper in Nederland te zijn en nieuwe technologiebedrijvigheid te creëren.

Als uitvoeringsorganisatie helpt Oost NL de provincies deze ambitie te realiseren en de regio een helder Energy-profiel te geven. We trekken samen op met netwerkorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Tot onze partners behoren de stichting kiEMT en kennisinstellingen zoals Wageningen UR, Universiteit Twente, Radboudumc, Saxion en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), maar ook organisaties als DNV-GL (KEMA), Tennet en Alliander. We investeren in activiteiten en technologiebedrijven die een cross-over vormen met de energie sector. Onze inzet voor EMT-innovatie dient een dubbel doel: bijdragen aan de alom nagestreefde energietransitie en het creëren van werkgelegenheid.

Onze thema’s

A. Hernieuwbare energie & Energie-efficiency

B. Smart Energy

C. Biobased Economy & Recycling

2-pagers

Kijkt u ook even in de bijlagen? Daar ziet u zogenaamde 2-pagers die raakvlakken hebben met Energy-gerelateerde sleuteltechnologieën en maatschappelijke uitdagingen. In deze 2-pagers wordt onze betrokkenheid aan de hand van uiteenlopende business cases, projecten en programma’s nader toegelicht. Ze geven een toelichting op de zogeheten innovatie ecosystemen, highlights, faciliteiten, projecten en specifieke thematische ontwikkelingen.