Oost NL

Alliantie Voeding

Momenteel loopt 25% van de ziekenhuispatiënten in Nederland risico op ondervoeding. Ze zijn kwetsbaarder voor complicaties. Ze herstellen langzamer na een medische ingreep. Tekorten aan essentiële voedingsstoffen, maken ouderen zwak en vatbaar voor allerlei ziekten. Voor bedrijven een uitdaging om nieuwe producten te ontwikkeling die ondervoeding kunnen tegengaan.

Oorzaken ondervoeding

De vergrijzing zorgt voor de toename van het aantal kwetsbare ouderen. Vaak is de kwantiteit en samenstelling van hun voeding niet toereikend om in hun behoeften te voorzien. Oorzaken kunnen zijn: afnemende smaak en reuk, moeite met kauwen en slikken, het ontbreken van kennis over gezonde voeding, het ontbreken van een aantrekkelijk aanbod, maar ook sociale aspecten van de zorg, zoals persoonlijke aandacht en psychische gesteldheid.

Verbetering voedingszorg & ontwikkeling nieuwe producten

Alliantie Voeding

De verbetering van de voedingszorg in ziekenhuizen is de doelstelling van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei, een samenwerkingsverband tussen het Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University & Research Centre. Oost NL brengt bedrijven samen - in innovatieclusters - om met het ziekenhuis en diverse kennisinstellingen lekkere en gezonde alternatieven te ontwikkelen die ondervoeding kunnen voorkomen. Iedereen profiteert van deze mogelijkheden in een nieuwe opkomende markt door samenwerking, productontwikkeling, het delen van ervaringen, gezamenlijke investeringen en onderzoek.

Cater with Care

In 2012 is het project Cater with Care gestart. Oost NL ontwikkelde met de Alliantie Voeding het consortium van bedrijven en het project. In het project Cater with Care draait het om het ontwikkelen en testen van nieuwe voedingsproducten. De kwaliteit van de voeding draagt bij aan preventie en beter herstel van patiënten en aan de kwaliteit van leven van ouderen in het algemeen. Het gaat om specifieke producten met een hoge voedingswaarde, die lekker en gezond zijn. De samenwerkende partners ontvangen voor het project in totaal bijna 2,5 miljoen euro subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincie Gelderland en het Rijk. De partners dragen zelf ruim 1,8 miljoen euro bij. Het project loopt tot juli 2015.

Oost NL hielp bij de consortiumvorming, het projectplan en onderzoekt samen met de Alliantie Voeding nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.