Tech header

Tech

In Oost­-Nederland heeft Tech een sterke basis in Twente, rond de technologische industrie en de universiteit. De sector speelt een belangrijke rol in de regionale economie en is daarnaast een aanjager voor innovaties in antwoord op maatschappelijke uitdagingen rond duurzaamheid, energie, gezondheid en veiligheid (safety & security).

Mede dankzij deze cross-overs naar sectoren als Food,  Health, Energy­ & Milieutechnologie en Creatieve Industrie heeft de sector Tech zich in heel Oost-Nederland een belangrijke positie verworven.

Oost NL begeleidt de ontwikkeling van innovaties

Oost NL begeleidt (mkb-)bedrijven in de High Tech sector bij de ontwikkeling van innovaties voor industriële, medische, agrotechnische, energietechnische, creatieve en andere toepassingen. Specialiteiten van Oost-Nederland zijn onder meer

  • micro- en nanotechnologie
  • geïntegreerde (‘connected’) systemen
  • sensortechnologie
  • medical imaging
  • smart materials en advanced manufacturing.

Bij onze inzet op het actuele thema Smart Industry leggen we nieuwe verbindingen tussen sectoren, in de eerste plaats tussen High Tech en de Slimme Maakindustrie.

Oost NL kent de regio

Oost NL helpt u om gestructureerd en resultaatgericht contacten te leggen. Oost NL kent de bedrijven in de regio en kent de relevante netwerken. In tegenstelling tot andere marktpartijen zijn wij inhoudelijk zelf geen belanghebbende. Als het vertrouwen onderling eenmaal gewonnen is, verkleint de rol van Oost NL in het kennismakingsproces. Het zwaartepunt van activiteiten verschuift dan in de regel naar het financieringsvraagstuk van innovatieprojecten. En natuurlijk naar de innovatieprojecten zelf.

2-pagers

Kijkt u ook even in de bijlagen? Daar ziet u zogenaamde 2-pagers die raakvlakken hebben met Tech-gerelateerde sleuteltechnologieën en maatschappelijke uitdagingen. In deze 2-pagers wordt onze betrokkenheid aan de hand van uiteenlopende business cases, projecten en programma’s nader toegelicht. Ze geven een toelichting op de zogeheten innovatie ecosystemen, highlights, faciliteiten, projecten en specifieke thematische ontwikkelingen.