agroffood

Projecten

Op het bordje van Agro-Food liggen grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de groeiende wereldbevolking en de milieu-impact van de huidige voedselproductie.

Oost NL helpt de sector bij het adresseren van de daarmee samenhangende kwesties: wereldvoedselzekerheid, voedsel & gezondheid en duurzame voedselproductie. Oost-Nederland neemt op dit gebied met name dankzij de aanwezigheid van Wageningen Universiteit & Researchcentrum en de regio Food Valley een (inter)nationaal vooraanstaande positie in. Het is een reden waarom wij namens de regionale ontwikkelingsmaatschappijen in ons land fungeren als coördinator en trekker richting het nationale topsectorteam ‘Agri & Food’.

Samen met onze partners willen we de Food Valley regio verder ontwikkelen richting de top-drie van kenniscentra in de wereld. Een centrale rol is daarbij weggelegd voor de agro-food (mkb-)ondernemers die door te innoveren, te investeren en te internationaliseren bijdragen aan oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven.

Gezamenlijke projectontwikkeling

Binnen verschillende thema’s helpen we bedrijven financierbare business cases te ontwikkelen. Vervolgens begeleiden we startende en groeiende mkb-bedrijven richting financiering uit onze eigen fondsen of uit andere bronnen. We organiseren consortia voor (Europese) projecten waaraan zij kunnen deelnemen. Daarvoor doen we een beroep op onze netwerken, waaronder Food Valley NL en Innofood, StartLife en kennisinstellingen. Daarnaast werven we elders bedrijven voor vestiging in de regio en omgekeerd helpen we het Oost-Nederlandse mkb bij internationalisering.