Header fallback 1

Sensortechnologie in Agro-Food

Toepassingsmogelijkheden van sensoren zijn steeds diverser. Een consortium bedrijven en kennisinstellingen in Oost-Nederland onder leiding van Thales Nederland gaat hoogwaardige sensortechnologie toegankelijk maken voor massatoepassing op diverse terreinen.

DAISY

Het project Daring Applications & Innovations in Sensor Systems (DAISY) ontwikkelt een radarmodule die in verschillende sectoren en voor allerlei doeleinden toepasbaar is.

Toepassingen in diverse sectoren

De nieuwe toepassingen worden ingezet voor bijvoorbeeld kust- en havenbewaking en beveiliging op het gebied van infrastructuur. Verder worden sensoren ingezet bij het automatisch meten van gedrag van mensen en dieren (bijvoorbeeld bij psychologisch onderzoek). Ook de agro-foodsector heeft belangstelling, denk aan het meten van groei van gewassen.

Ontwikkelen en produceren

Doordat de nieuwe sensortechnologie breed toepasbaar is en er in Oost-Nederland bedrijven gevestigd zijn die de technologie ontwikkelen en produceren, levert dit grote kansen op voor de regio. De deelnemende partijen ontwikkelen en produceren de technologie (NXP uit Nijmegen, Thales uit Hengelo) en brengen het ook op de markt (onder andere Thales, Noldus IT uit Wageningen). Onder de partijen vallen mkb’ers (Salland Engineering uit Zwolle, Sencio uit Nijmegen, MASER Engineering uit Enschede, Radio Semiconductors uit Nijmegen, Noldus IT, FutureWater uit Wageningen, TeraOptronics uit Nijmegen, Agri Technics uit Doetinchem), multinationals en kennisinstellingen (TNO uit Den Haag, Wageningen Universiteit en Universiteit Twente).

Ondersteuning door Oost NL

Oost NL hielp bij de subsidieaanvraag en is betrokken bij het verkennen en ontwikkelen van toepassingen van de radartechnologie in het Agro-Food domein.