Header fallback 1

Proeftuinen Food

Programma “Proeftuinen ten behoeve van Agro-Food marktintroducties”

In het programma Proeftuinen ten behoeve van agro-food marktintroducties gaat het om het daadwerkelijk van de grond trekken van nieuwe prototypes uit de agro en food wereld en deze in de praktijk laten zien en testen. In de proeftuinen is nog plaats voor deelname. Hieronder leest u meer.

Dit programma startte medio 2013 en is inmiddels afgelopen. De focus ligt op de laatste fase van innovatie: van prototype tot markt. Steeds werken meerdere - meest mkb-bedrijven - samen om tot succesvolle innovaties te komen op proces- of productniveau. Daarnaast zijn bij diverse projecten kennisinstellingen aangehaakt. Vanuit het Gelders innovatiesubsidie-instrumentarium zijn inmiddels negen projecten gestimuleerd met een subsidie.

Een aantal voorbeelden van proeftuinprojecten:

  • Hallo Markt - Ondersteunt mkb in de Agri-Foodsector bij het verhogen van de slagingskans van de marktintroductie van een nieuw voedingsproduct.
  • Van Amerongen - Een eerste internationale marktintroductie van Advanced Control of Respiration (ACR) fruitbewaring.
  • Innovatie- en Demonstratiecentrum Randwijk - De implementatie van innovaties in de fruitteelt versnellen door op een fysieke locatie bedrijven een podium te bieden innovaties te ontwikkelen en te demonstreren.
  • Natuurlijke kaasrijping - Bij firma De Groote Voort is een innovatief pakhuis ingericht, gebouwd met natuurlijke materialen, waarin het op een duurzame en natuurlijke manier rijpen van kazen met een natuurkorst centraal staat.
  • Tap-Punt Achterhoek - Een webwinkel waar je snel en vertrouwd je dagelijkse boodschappen uit de streek kunt halen.
  • Voeding in de Zorg - Alliantie Voeding Gelderse Vallei biedt met ‘Voeding in de zorg’ een platform en structuur die voedingskennis, zorg en ondernemers samenbrengt.
  • Poultry Innovation Lab - Een gloednieuw trainingsbedrijf voor de kippensector voor zowel legkippen als vleeskuikens.
  • Milde Conservering - De proeftuin fungeert als een soort virtuele proeffabriek en heeft een adviesfunctie wat betreft de toepassing van de juiste conserveringstechniek.
  • De Merkencorporatie - bundelt de krachten van nieuwe producenten in de voedingsmiddelensector en versterkt de positie van de mkb’ers.

Vanuit het programma Proeftuinen helpt Oost NL ook Gelderse agro-food bedrijven op gebied van het draagvlak en haalbaarheid om de marktintroductie tot een succes te brengen. Hierbij valt te denken aan consortiumvorming en support bij de business case uitwerking. Dit laatste doen we onder andere door Business Canvas sessies.

Op dit moment zijn er geen mogelijkheden meer om nieuwe proeftuin initiatieven te ondersteunen uit het instrument 'Vitaal Gelderland'. Diverse van de hierboven beschreven proeftuinprojecten staan wel open voor (Gelderse) bedrijven om hun innovatie hierin te testen en ontwikkelen.