Oost NL

Tech

Binnen de sector tech zijn er twee verschillende soorten van ondersteuning. Er is ondersteuning voor bedrijven met een innovatie binnen de sector tech die behoefte hebben aan bijvoorbeeld het inhuren van expertise en er is specifieke ondersteuning op het gebied van digitalisering via het programma BOOST.

Innovatie ondersteuning

De innovatie ondersteuning is er voor Gelderse mkb-bedrijven (tot 250 fte) met de potentie en de ambitie om te groeien in werkgelegenheid en met vernieuwing een bijdrage leveren aan een van de maatschappelijke uitdagingen.

Voor wie?

Ondernemingen dienen aan de twee voorwaarden te voldoen:

  • Uw bedrijf behoort tot het midden- en kleinbedrijf;
  • Uw bedrijf is gevestigd in Gelderland.

Om een bedrijf toe te laten beoordelen wij uw ingediende groeiplan op basis van twee criteria:

  • Uw bedrijf, het nieuwe product of de dienst levert een aantoonbare bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen;
  • Uw bedrijf heeft groeipotentie; in omzet en personeel. Deze groei wordt gerealiseerd door innovatie, internationalisering of nieuwe verdienmodellen.

Ondersteuning 

Naast netwerk en advies kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een voucher. De beoordeling of u in aanmerking komt voor een voucher ligt bij de business developer van Oost NL.

Bij de beoordeling kijken wij enerzijds of u een groeisprong maakt in werkgelegenheid en toegevoegde waarde per medewerker van uw Gelderse vestiging. Anderzijds kijken we ook naar de mate van vernieuwing in uw product, nieuwe markten en businessmodellen en de bijdrage die uw bedrijf daarmee levert aan de maatschappelijke uitdagingen zoals hierboven omschreven.

De omvang van een innovatie voucher is maximaal €10.000,- (excl. btw). Voorwaarde hierbij is wel dat u 50% van de gemaakte kosten zelf betaalt.

Rekenvoorbeeld: wanneer u externe kosten maakt voor een bedrag van € 20.000,- dan kunt u een voucher ontvangen die 50% van de kosten vergoed, te weten € 10.000,-. U betaalt dan dus € 10.000,- zelf. Uitbetaling van de voucher vindt achteraf plaats. Reguliere werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van financiering. Uitsluitend externe advieskosten komen in aanmerking.

Hoe werkt het

Stap 1: Groeiplan

Online dient u uw groeiplan in via een quickscan in de Oost NL portal. Wij gebruiken uw groeiplan als voorbereiding op het gesprek en om te bepalen of en hoe Oost NL kan ondersteunen via De Groeiversneller.

Stap 2: Gesprek

Wanneer uw groeiplan voldoende aansluit bij De Groeiversneller, plannen wij een afspraak met u in om uw groeiplan en de vraagstukken te bespreken. Op basis van uw groeiplan en dit gesprek wordt definitief bekeken of u in aanmerking komt voor De Groeiversneller. Hierbij kijken wij of het groeiplan realistisch is en of het aansluit bij een van de maatschappelijke uitdagingen. We bespreken hoe De Groeiversneller kan ondersteunen bij de te nemen stappen en wat de mijlpalen zijn. Ook kijken wij naar andere instrumenten, alternatieve financieringsmogelijkheden en verwijzen wij door in ons netwerk.

Stap 3: Voucher

Na het gesprek kunt u een aanvraag indienen voor een voucher via onze portal. U spreekt af met de business developer waarvoor u de voucher gaat inzetten en wat de mijlpalen zijn die u wilt bereiken. U krijgt van ons een bevestigingsbrief of de inzet van de expert voor uw groeiplan door middel van een voucher via De Groeiversneller is goedgekeurd.

Stap 4: Contact over uw groeiplan

Wij houden contact met elkaar over de voortgang van uw groeiplan, het behalen van de mijlpalen die voorzien waren en de resultaten. Wij zorgen ervoor dat u in de juiste netwerken zit of komt.

Wilt u weten wat De Groeiversneller voor uw bedrijf kan betekenen? Dien online uw groeiplan in.

Quickscan