Oost NL

Maatschappelijke Uitdagingen

Oost NL zet zich in om via investeringen, projecten en initiatieven een bijdrage te leveren aan de volgende acht maatschappelijke uitdagingen.

1. Duurzame energie en CO2-reductie

De uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, moet drastisch omlaag. De energietransitie leidt naar een nieuw systeem om de energie op te wekken die we nodig hebben om te leven en te werken, zonder de aarde uit te putten. Oost NL draagt bij aan de regionale en mondiale doelen rondom verantwoorde energie. We helpen dus mee om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs en van het Nederlandse regeerakkoord te realiseren. Duurzame energie: bijvoorbeeld energie uit water, wind en zon, bronnen die altijd blijven bestaan.

2. Gezond, duurzaam geproduceerd voedsel

De snelgroeiende wereldbevolking en de behoefte aan gezond voedsel vragen om voedzamer eten, duurzame productie en minder voedselverspilling. Oost NL zet in op ecologisch houdbare en robuuste landbouw- en voedselproductiesystemen. Daarmee willen we voorzien in voldoende, gezond en maatschappelijk geaccepteerd voedsel, bereikbaar voor iedereen.

3. Effectieve, betaalbare zorg

De zorgvraag stijgt en de betaalbaarheid van de zorg staat onder druk. Daarom zet Oost NL in op doelgerichte zorg, die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Daarbij is preventie belangrijk; liever voorkomen dan genezen.

4. Watermanagement en aanpassing aan klimaatverandering

Het klimaat verandert en daarmee ook het leven op aarde. Oost NL draagt bij aan oplossingen voor schoon water, een goede conditie van landbouwgrond en bescherming tegen hoog water.

5. Circulaire economie, maximalisatie circulair gebruik grondstoffen

Om uitputting van de aarde te stoppen, zet Oost NL in op circulaire economie. Dat betekent producten, componenten en grondstoffen hergebruiken en natuurlijke hulpbronnen behouden.

6. Schoon, veilig efficiënt vervoer & transport

De uitdaging is doorstroming van verkeer en tegelijkertijd bereikbare, leefbare en veilige steden. Oost NL zet in op schoon, veilig en efficiënt vervoer.

7. De veilige samenleving 

Alles en iedereen raakt (digitaal) steeds meer met elkaar verbonden. Oost NL zet in op digitalisering en in het bijzonder op veilige en efficiënte systemen, die bijdragen aan de veiligheid van de mens als individu en die van Nederland als geheel. 

8. Inclusieve, Innovatieve samenleving

We willen in de toekomst een veerkrachtige economie en maatschappij. Daar is innovatie bij nodig. Oost NL draagt bij aan technische toepassingen die innovaties voor iedereen toegankelijk en betaalbaar maken.