Customer Track

Groei door met De Groeiversneller

Quickscan Health 

Health

De zorgvraag stijgt en de betaalbaarheid van de zorg staat onder druk. Daarom zet De Groeiversneller in op doelgerichte zorg, die toegankelijk en betaalbaar is. Voor een gezonder en gelukkig leven voor iedereen. We zoeken nieuwe manieren van organiseren, nieuwe business modellen en gebruik en ontwikkeling van nieuwe technologie en kennis om de kwaliteit van leven te verhogen.

Daarbij is preventie, zorg voor elkaar, levensgeluk en een gezonde levensstijl belangrijk, met een rol ook voor iedereen met een grote of kleine beperking; liever voorkomen dan genezen.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Integrale oplossingen die mensen in staat stellen langer zelfstandig met hun aandoening te laten functioneren.
  • Diensten om de fysieke en sociale leefomgeving gezonder te maken, gezondheid en geluk beter helpen begrijpen en persoonlijke interventies om leefstijl te beïnvloeden.
  • Oplossingen die de zorg beter organiseren, diagnoses verbeteren, de zorg efficiënter maken, overbodige zorg inzichtelijk maken of sociale netwerken en preventie op maat ondersteunen.
  • Gebruik van big data, e-health, robotica, nieuwe hulpmiddelen, nieuwe materialen.
  • Oplossingen die bijdragen aan het voorspellen, voorkomen en behandelen van (chronische) ziekten.

Voor wie?

Heeft u een innovatie die aansluit op bovenstaande maatschappelijke uitdaging? Dan kan De Groeiversneller u mogelijk ondersteunen met geld, netwerk en financiering bij de ontwikkeling van uw innovatie.

Ondernemingen dienen aan de twee voorwaarden te voldoen:

  • Uw bedrijf behoort tot het midden- en kleinbedrijf;
  • Uw bedrijf is gevestigd in Gelderland.

Om een bedrijf toe te laten beoordelen wij uw ingediende groeiplan op basis van twee criteria:

  • Uw bedrijf, het nieuwe product of de dienst levert een aantoonbare bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen;
  • Uw bedrijf heeft groeipotentie; in omzet en personeel. Deze groei wordt gerealiseerd door innovatie, internationalisering of nieuwe verdienmodellen.

Wilt u weten wat De Groeiversneller voor uw bedrijf kan betekenen? Dien online uw groeiplan in en u wij nemen contact op voor een persoonlijk gesprek.

Ondersteuning

Naast netwerk en advies kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een voucher. De beoordeling of u in aanmerking komt voor een voucher ligt bij de business developer van Oost NL.

Bij de beoordeling kijken wij enerzijds of u een groeisprong maakt in werkgelegenheid en toegevoegde waarde per medewerker van uw Gelderse vestiging. Anderzijds kijken we ook naar de mate van vernieuwing in uw product, nieuwe markten en businessmodellen en de bijdrage die uw bedrijf daarmee levert aan de maatschappelijke uitdagingen zoals hierboven omschreven.

De omvang van een innovatie voucher is maximaal €10.000,- (excl. btw). Voorwaarde hierbij is wel dat u 50% van de gemaakte kosten zelf betaalt.

Rekenvoorbeeld: wanneer u externe kosten maakt voor een bedrag van € 20.000,- dan kunt u een voucher ontvangen die 50% van de kosten vergoed, te weten € 10.000,-. U betaalt dan dus € 10.000,- zelf. Uitbetaling van de voucher vindt achteraf plaats. Reguliere werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van financiering. Uitsluitend externe advieskosten komen in aanmerking.

Hoe werkt het

Stap 1: Groeiplan

Online dient u uw groeiplan in via een quickscan in de Oost NL portal. Wij gebruiken uw groeiplan als voorbereiding op het gesprek en om te bepalen of en hoe Oost NL kan ondersteunen via De Groeiversneller.

Stap 2: Gesprek

Wanneer uw groeiplan voldoende aansluit bij De Groeiversneller, plannen wij een afspraak met u in om uw groeiplan en de vraagstukken te bespreken. Op basis van uw groeiplan en dit gesprek wordt definitief bekeken of u in aanmerking komt voor De Groeiversneller. Hierbij kijken wij of het groeiplan realistisch is en of het aansluit bij een van de maatschappelijke uitdagingen. We bespreken hoe De Groeiversneller kan ondersteunen bij de te nemen stappen en wat de mijlpalen zijn. Ook kijken wij naar andere instrumenten, alternatieve financieringsmogelijkheden en verwijzen wij door in ons netwerk.

Stap 3: Voucher

Na het gesprek kunt u een aanvraag indienen voor een voucher via onze portal. U spreekt af met de business developer waarvoor u de voucher gaat inzetten en wat de mijlpalen zijn die u wilt bereiken. U krijgt van ons een bevestigingsbrief of de inzet van de expert voor uw groeiplan door middel van een voucher via De Groeiversneller is goedgekeurd.

Stap 4: Contact over uw groeiplan

Wij houden contact met elkaar over de voortgang van uw groeiplan, het behalen van de mijlpalen die voorzien waren en de resultaten. Wij zorgen ervoor dat u in de juiste netwerken zit of komt.

Wilt u weten wat De Groeiversneller voor uw bedrijf kan betekenen? Dien online uw groeiplan in.

Quickscan