Oost NL

Health

De zorgvraag stijgt en de betaalbaarheid van de zorg staat onder druk. Daarom zet De Groeiversneller in op doelgerichte zorg, die toegankelijk en betaalbaar is. Voor een gezonder en gelukkig leven voor iedereen. We zoeken nieuwe manieren van organiseren, nieuwe business modellen en gebruik en ontwikkeling van nieuwe technologie en kennis om de kwaliteit van leven te verhogen.

Daarbij is preventie, zorg voor elkaar, levensgeluk en een gezonde levensstijl belangrijk, met een rol ook voor iedereen met een grote of kleine beperking; liever voorkomen dan genezen.

Heeft u een innovatie die aansluit op bovenstaande maatschappelijke uitdaging? Dan kan De Groeiversneller u mogelijk ondersteunen met geld, netwerk en financiering bij de ontwikkeling van uw innovatie.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Integrale oplossingen die mensen in staat stellen langer zelfstandig met hun aandoening te laten functioneren.
  • Diensten om de fysieke en sociale leefomgeving gezonder te maken, gezondheid en geluk beter helpen begrijpen en persoonlijke interventies om leefstijl te beïnvloeden.
  • Oplossingen die de zorg beter organiseren, diagnoses verbeteren, de zorg efficiënter maken, overbodige zorg inzichtelijk maken of sociale netwerken en preventie op maat ondersteunen.
  • Gebruik van big data, e-health, robotica, nieuwe hulpmiddelen, nieuwe materialen.
  • Oplossingen die bijdragen aan het voorspellen, voorkomen en behandelen van (chronische) ziekten.

Bij de beoordeling kijken wij enerzijds of u een groeisprong maakt in werkgelegenheid en toegevoegde waarde per medewerker van uw Gelderse vestiging. Anderzijds kijken we ook naar de mate van vernieuwing in uw product, nieuwe markten en businessmodellen en de bijdrage die uw bedrijf daarmee levert aan de maatschappelijke uitdagingen zoals hierboven omschreven.

Wilt u weten wat De Groeiversneller voor uw bedrijf kan betekenen? Dien online uw groeiplan in en u wij nemen contact op voor een persoonlijk gesprek.

Innovatie ondersteuning

De innovatie ondersteuning is er voor Gelderse mkb-bedrijven (tot 250 fte) met de potentie en de ambitie om te groeien in werkgelegenheid en met vernieuwing een bijdrage leveren aan een van de maatschappelijke uitdagingen.

Voor wie?

Ondernemingen dienen aan de twee voorwaarden te voldoen:

  • Uw bedrijf behoort tot het midden- en kleinbedrijf;
  • Uw bedrijf is gevestigd in Gelderland.

Om een bedrijf toe te laten beoordelen wij uw ingediende groeiplan op basis van twee criteria:

  • Uw bedrijf, het nieuwe product of de dienst levert een aantoonbare bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen;
  • Uw bedrijf heeft groeipotentie; in omzet en personeel. Deze groei wordt gerealiseerd door innovatie, internationalisering of nieuwe verdienmodellen.

Hoe werkt het? Lees meer.

Wilt u weten wat De Groeiversneller voor uw bedrijf kan betekenen? Dien online uw groeiplan in.

Quickscan