Header fallback 1

New Origin hightech foundry breed gedragen door ecosysteem

Woensdag 14 februari kwam een brede groep van stakeholders bijeen om samen de schouders onder New Origin te zetten. New Origin is een nieuwe commerciële foundry voor fotonische chips, die binnen afzienbare tijd in Twente gerealiseerd moet worden. Eén van de noodzakelijke ingrediënten voor bedrijven om te kunnen innoveren op geïntegreerde fotonica is dat er partijen zijn die chips leveren. New Origin is zo’n partij die een essentiële schakel is binnen de chipproductieketen. 

PHOTO-2024-02-14-19-07-58[50].jpg

Gedurende de dag spraken bedrijven, investeerders, ontwikkelpartners, overheid en kennisinstellingen uitvoerig over het gezamenlijke belang, de visie op het concept en de benodigde randvoorwaarden. Daarbij werd vooral opgeroepen om twee zaken: doe het nu en doe het met een ervaren toegewijd team. Aan het eind van de dag werden de uitkomsten gepresenteerd aan de bestuurders van betrokken partners en werd er commitment opgehaald én getoond om vaart te maken met de realisatie. Een team vanuit Universiteit Twente en Oost NL gaat samen met de bedrijven uit het Twentse ecosysteem aan de slag om de business case verder vorm te geven. Tevens wordt er actief gekeken naar passende huisvesting en het inrichten van productieprocessen.

New Origin ontving in april 2023 6 miljoen euro financiering via PhotonDelta - een internationaal ecosysteem van organisaties voor fotonische chiptechnologie.