Header fallback 1

Inhoud van een ondernemingsplan

In het ondernemingsplan wordt u geacht de lezer inzicht te geven in uw bedrijf. Na het lezen van het plan zou de lezer in theorie het bedrijf en de belangrijkste processen moeten begrijpen. Het ondernemingsplan houdt ook nooit op met ontwikkelen, want elke nieuwe ontwikkeling zal moeten worden meegenomen. De volgende punten dienen deel uit te maken van een ondernemingsplan:

1. Voorstel

 • Algemeen
 • Toelichting financieringsbehoefte
 • Huidige status en planning
 • Exit strategie
 • Maatschappelijke rendement

2. Product en markt

 • Product en markt
 • Strategie
 • Concurrentie

3. Organisatie

 • Directie, management, key-personeel
 • Governance, toezicht en advies
 • Structuur
 • Visie op groei organisatie
 • Externe partners
 • Overig

4. Financieel

 • Balans
 • Winst- en verliesrekening
 • Liquiditeitsprognose
 • Kasstroomoverzicht
 • Financieringsbehoefte
  • Benodigd
  • Transactiestructuur (optioneel)
  • Vergelijkbare markttransacties / exits

5. Risico-analyse

 • SWOT-analyse
 • Gevoeligheidsanalyse en mitigerende maatregelen

In de praktijk blijkt natuurlijk ieder ondernemingsplan net anders in elkaar te steken dan andere ondernemingsplannen. Zowel de structuur als de te behandelen punten zijn dus voor elk ondernemingsplan navenant anders. Bovenstaande punten schetsen een globaal beeld van de verwachtingen van investeerders.

Een punt van aandacht blijft het onderbouwen van uw claims. Hou vooral in gedachten dat de verantwoordelijke Investment Manager een weloverwogen keuze moet kunnen maken om wel/niet in uw bedrijf te investeren, na het lezen van uw ondernemingsplan. De verdere uitwerking van de bovengenoemde punten helpen hem daarbij.

Hieronder kunt u een sjabloon downloaden waarin bovenstaande punten worden toegelicht. Succes met het schrijven van uw ondernemingsplan!