Header fallback 1

INDUSTR_I4.0 investeert in digitalisering van het mkb in Nederlands-Duitse grensregio

Nieuw Europees project biedt subsidie voor haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten

Het ‘kleinprojectenfonds’ INDUSTR_I4.0 gaat de digitale transitie binnen de maakindustrie in het volledige Nederlands-Duitse grensgebied versnellen. Het project richt zich daarbij niet op de koplopers, maar juist op de groep mkb-ondernemingen die daarop volgt: het peloton. De focus ligt op de adoptie en implementatie van digitale technologie om zo innovaties bij het mkb te versnellen. INDUSTR_I4.0 wordt ondersteund door het Interreg VI programma Duitsland-Nederland. Oost NL voert het project uit. Vanaf medio april 2024 is het voor ondernemingen mogelijk subsidie aan te vragen voor haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten. In totaal is daarvoor 10 miljoen euro beschikbaar. INDUSTR_I4.0 loopt van 2024 tot en met 2027.

Smart Industry - rechtenvrij  iStock-1224034094 (4).jpg

De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet op het gebied van de digitale transitie van de (maak)industrie (industrie 4.0, ook wel Smart Industry genoemd). Maar we zijn er nog niet: Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat slechts 15% van de ondernemers in de grensregio gebruik maken van geavanceerde industrie 4.0-technologie en dat veel van deze technologie in isolement wordt ontwikkeld en nauwelijks aansluiting vindt bij andere digitale technologieën (Ligthart, P.E.M & Vaessen, P.M.M. (2020). Digitalisering in de Maakindustrie. Radboud Universiteit).

Waar een klein deel van het bedrijfsleven afgelopen jaren heeft geprofiteerd van de steunmaatregelen op het gebied van de digitale transitie, lijkt een groter deel moeite te hebben om de kansen van de digitale transitie te verzilveren: Het ‘peloton’ dreigt zo steeds verder achterop te raken bij de kopgroep en de aansluiting te verliezen.

Subsidie stelt mkb’ers in staat te innoveren

INDUSTR_I4.0 wil daar verandering in aanbrengen. Concreet door 80 grensoverschrijdende digitale innovatieprojecten en 80 haalbaarheidsstudies te realiseren. Met de focus op adoptie en implementatie van digitale technologie sluit het instrument aan op de doelgroep. Daarbij ligt de focus bijvoorbeeld niet op de ontwikkeling van een geheel nieuw AI-protocol, maar wel de toepassing van AI om bedrijfsprocessen verder te vernieuwen. De komende jaren gaat INDUSTR_I4.0 zo tot ongeveer 200 ondernemers in de grensregio ondersteunen. Binnen de projecten is samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners een vereiste.

Als medefinanciers zijn de provincies Gelderland en Overijssel nauw betrokken bij INDUSTR_I4.0. Helga Witjes is Gelders gedeputeerde economie en voorzitter van het Comité van Toezicht van het programma Interreg A waarin dit project wordt uitgevoerd. “Dit kleinprojectenfonds vormt een mooie aanvulling op het programma EDIH Boost Robotics in Oost-Nederland. Want met dit kleinprojectenfonds laten mkb-ondernemers collega mkb-ers in grensoverschrijdende demonstratieprojecten de mogelijkheden zien van digitalisering. En dat is goud waard, want zo bereik je het mkb. Door digitalisering en AI in haalbaarheidsprojecten toe te passen en te demonstreren kunnen we in Oost-Nederland de gewenste digitale schaalspong maken. En dat is van belang voor ondernemers, want die hebben baat bij digitalisering.”

In de grensregio wordt niet alleen de samenwerking opgezocht met de Europese digitale-innovatiehub (EDIH) in Oost-Nederland, maar ook met die van Noord- en Zuid-Nederland, alsmede de EDIH in Niedersachsen. In Nordrhein Westfalen wordt tevens het contact met de DigiHubs gezocht. Deze hubs bieden subsidie voor individuele bedrijven en voor verbinding en verankering in de regio, waar INDUSTR_I4.0 het mkb financieel ondersteunt met subsidie voor Nederlands-Duitse samenwerking.

Gert Harm ten Bolscher, Gedeputeerde voor onder meer innovatie en digitalisering van de provincie Overijssel: “Een van de grootste uitdagingen voor het regionaal mkb is ‘slimmer werken’: Hoe krijgen we in tijden van een krappe arbeidsmarkt het werk gedaan. Digitalisering helpt daarbij. Voor kleine bedrijven is de uitdaging vaak groot om een digitaliseringsslag te maken. INDUSTR_I4.0 zorgt ervoor dat ook regionaal mkb mee kan komen.”

INDUSTR_I4.0 borduurt voort op twee voorgaande Europese projecten uit de vorige Interreg-periode: Digipro en iPro-N. Wendy de Jong, algemeen directeur Oost NL: “Twee derde van de bedrijven die aan deze voormalige projecten deelnamen gaven aan te willen blijven samenwerken. Nederland en Duitsland zijn van oudsher belangrijke handelspartners van elkaar. Zeker in de grensregio liggen nog heel veel kansen. Met dit nieuwe project leveren we samen met de financiers en andere partners een belangrijke impuls aan internationale samenwerking en innovatiekracht in de grensregio. Door samen te innoveren maken we de industrie uit de grensregio nog weerbaarder in het internationale speelveld.”

Officiële lancering bij Digital Summit Euregio

INDUSTR_I4.0 gaat officieel van start op 17 april 2024 tijdens de Digital Summit Euregio in Münster. Vanaf dat moment is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten met een omvang tot 100.000 euro per project. Wil je meer weten over de lancering van INDUSTR_I4.0 en de precieze voorwaarden van het project, hou dan de berichtgeving in de gaten.

Het kleinprojectfonds INDUSTR_I4.0 wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland en wordt medegefinancierd door de Europese Unie, het MWIKE NRW, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes-und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. INDUSTR_I4.0 wordt uitgevoerd door de volgende partners: NOM/TCNN, BOM, LIOF, Emsland  GmbH, FH Munster/TAFH, HS Niederrhein, WIR4/MCC en Oost NL.

Industrie 4.0