Header fallback 1

Ikwileerlijkezuivel.nl en Perspectieffonds Gelderland werken samen aan een duurzame zuivelketen

Ikwileerlijkezuivel.nl (IWEZ) werkt aan eerlijkere en milieuvriendelijkere zuivel door samen te werken in de gehele zuivelketen. In de keten, van boer tot winkel, streeft IWEZ naar een eerlijke vergoeding voor boeren en ondersteuning bij natuurinclusieve landbouw. Dit realiseren ze door de ketenpartners te verbinden en samen innovatieve oplossingen te ontwikkelen. IWEZ en Perspectieffonds Gelderland (PFG) hebben een intentieverklaring ondertekend om de financiële onderbouwing van de ambities van IWEZ te onderzoeken. PFG, een fonds van de provincie Gelderland beheerd door Oost NL, is een mogelijke financierder voor dit initiatief.

melkkoe.jpg

Een verandering voor boer, natuur en dier

Het verduurzamen van de agrarische sector, met in het bijzonder de zuivelketen, is een grote uitdaging. Het is van cruciaal belang voor het behoud van natuur, milieu, dierenwelzijn en een eerlijke beloning voor boeren, met speciale aandacht voor Natura 2000-gebieden.

Van boer tot winkel - Transformatie van de gehele zuivelketen

IWEZ streeft naar de herinrichting van de zuivelketen, geïnspireerd door kleinschalige, lokale zuivelfabrieken die de melk rechtstreeks bij de klanten leverden. Ze willen deze benadering in een gemoderniseerde vorm herintroduceren. Het doel is om in elke fabriek één type verpakking te produceren, met een beperkt assortiment, ondersteund door centrale cloudgebaseerde automatisering. Versheid en kwaliteit staan hierbij centraal.

IWEZ en Perspectieffonds Gelderland: Samenwerking voor een duurzame zuivelketen

IWEZ en Perspectieffonds Gelderland slaan de handen ineen om de financiële haalbaarheid van de plannen van IWEZ te onderzoeken. Deze samenwerking is een belangrijke stap naar een duurzamere en eerlijkere toekomst voor de zuivelindustrie. Het initiatief van IWEZ past perfect in de doelstellingen van Perspectieffonds Gelderland, gericht op een vitaal platteland en duurzame voedselvoorziening.

Rik Hoogenberg, CEO en oprichter van Ikwileerlijkezuivel.nl, geeft aan erg blij te zijn met de getekende intentieverklaring. ”Het is mooi dat het Perspectieffonds Gelderland hiermee laat zien de doelen en aanpak van Ikwileerlijkezuivel.nl te onderschrijven en met ons onderzoekt hoe we samen de transitie in de zuivelketen kunnen versnellen."

Perspectieffonds Gelderland is opgericht door de provincie Gelderland om belangrijke transities, zoals de verduurzaming van de agrarische sector, aan te pakken en te versnellen. Willem Paulus, Business Developer bij Perspectieffonds Gelderland: “Door met IWEZ samen te werken in consortia en maatschappelijke en economische belangen te combineren kunnen er unieke duurzame en schaalbare businessmodellen tot stand worden gebracht. PFG kan het verschil maken daar waar de markt terughoudend is in nieuwe werkwijzen en verdienmodellen. Met IWEZ brengen we een duurzame en eerlijke zuivelketen een stap dichterbij.”