Header fallback 1

Open call: ruim 10 miljoen euro voor samenwerken aan toekomstbestendige hightech apparatuur

De eerste open call van NXTGEN Hightech is via NWO opengesteld. Het gaat om de call ‘Toekomstbestendige hightech apparatuur’, om de ontwikkeling te stimuleren van een nieuwe generatie hightech equipment. Deze toekomstbestendige hightech apparatuur is gericht op duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en de technologie-soevereiniteit van Nederland. Voor het publiek-private onderzoek is in totaal 10,6 miljoen euro beschikbaar. Op 2 april vindt er een matchmakingsbijeenkomst plaats. De eerste deadline voor het aanvragen van onderzoeksfinanciering is 7 mei.

PHIX.jpg

De call 'Toekomstbestendige hightech apparatuur – NXTGEN Hightech open call 2024' is de eerste oproep die voortkomt uit NXTGEN Hightech. Het onderzoek zal bijdragen aan een nieuwe generatie hightech apparatuur in Nederland. De huidige kracht van Nederland op dit gebied is te danken aan de expertise en ondernemersgeest van diverse spelers, waaronder bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers. Om deze positie te handhaven en het toekomstige verdienvermogen te versterken zijn aanzienlijke investeringen nodig.

Bekijk de open call via NWO
 

Doel onderzoek

Het doel van de 2024-call is het ontwikkelen van een nieuwe generatie hightech equipment gericht op duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en de technologie-soevereiniteit van Nederland. Hierbij dient het aangevraagde onderzoek ten minste één geprioriteerde sleuteltechnologie te koppelen aan één van de systeemtechnologieën.

Geprioriteerde sleuteltechnologieën

  • Cyber-physical systems / robotica;
  • (Opto)mechatronica;
  • Semiconductor devices / Lithografische systemen;
  • Dunne film / plasmatechnologie;
  • Bionanotechnologie.

De geselecteerde systeemtechnologieën voor de 2024-call spelen een sleutelrol in alle zes toepassingsdomeinen binnen NXTGEN Hightech.

Geselecteerde systeemtechnologieën

Budget en deadlines

Het totaalbudget voor deze call is 10,6 mEuro waarbij per project maximaal 1,75 mEuro onderzoeksfinanciering beschikbaar is. Op 7 mei is de deadline voor het aanleveren van de vereiste intentieverklaring. De volledige aanvraag moet bij NWO op dinsdag 4 juni zijn ingediend. Voor deze call organiseert het Nationaal Groeifonds-programma NxtGen Hightech een matchmakingsbijeenkomst op 2 april bij NWO Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst kunnen onderzoekers en partners (publiek/privaat) elkaar vinden om gezamenlijk een onderzoeksvoorstel uit te werken.

Meld je aan voor de matchmaking
 

Systeem- en sleuteltechnologieën

Systeem- en sleuteltechnologieën worden gekenmerkt door een breed toepassingsgebied of bereik in innovaties en/of sectoren. Ze vormen de wetenschappelijke basis voor het adresseren van de cruciale kennisvragen uit de zes toepassingsdomeinen. Deze sleuteltechnologieën zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en/of leveren een grote potentiële bijdrage aan de economie, door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe markten, het vergroten van de concurrentiekracht, en het versterken van de banengroei. Ze maken baanbrekende proces-, product- en/of diensteninnovaties mogelijk en zijn relevant voor de wetenschap, de maatschappij en de markt.

Over het Nationaal Groeifonds

Via het Nationaal Groeifonds (NGF) investeert de overheid in de periode van 2021 tot 2025 twintig miljard euro in projecten die economische groei op lange termijn waarborgen. Het Nationaal Groeifonds investeert onder andere in onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten. In een aantal van deze projecten is NWO betrokken als een van de uitvoerende organisaties, onder meer voor het organiseren van subsidieprogramma’s voor wetenschappelijk onderzoek of wetenschappelijk talent.