Oost NL

EFRO-subsidie beschikbaar voor duurzame innovaties

Ondernemers in Gelderland of Overijssel, die samenwerken aan duurzame innovaties, kunnen in aanmerking komen voor subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Aanvragen kunnen vanaf 7 november worden ingediend.

opoost

Er kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zijn gericht op koolstofarme innovatie. Het subsidiepercentage per subsidieontvanger kan oplopen tot 40% van de subsidiabele kosten. Een subsidie bedraagt minimaal € 250.000, -- en maximaal € 2.000.000,-- per aanvraag.

Voor wie

Subsidie voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development) kan worden aangevraagd door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn. De activiteiten in de aanvraag moeten zijn gericht op de S3-sector Energie en Milieutechnologie, inclusief biobased economy, al dan niet in combinatie met een andere S3-sector (Agro & Food, Health of High Tech Systemen & Materialen) of ondersteunende sectoren (ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie).

Wie het eerst komt…

Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens het first come first serve principe. Dit betekent dat de (volledige) aanvragen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld. Dit geldt zolang er binnen de regeling nog budget beschikbaar is en uiterlijk tot 28 februari 2018. Op www.op-oost.eu treft u de actuele stand van het beschikbare budget.

OP Oost 2014-2020

Het Operationeel Programma Oost (OP Oost) is het Europese subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen van Overijssel en Gelderland. Het belangrijkste doel is dat meer MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. OP Oost zet de EFRO-middelen in op innovatie-stimulering en koolstofarme economie.

Voor meer informatie over deze en andere subsidiemogelijkheden kijk op: www.op-oost.eu