Header fallback 1

FOOD2020

In juli 2018 start de tweede fase van INTERREG VA-programma FOOD2020 en krijgen mkb'ers in de Nederlands-Duitse projectregio de kans om hun innovatieve ideeën door te ontwikkelen en een stevige positie te verwerven in de markt. Oost NL is een van de partners in het project.

FOOD2020 bereidt de foodsector in de Nederlandse-Duitse grensregio voor op het jaar 2020. FOOD2020 faciliteert grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven met experts en praktijkgerichte onderzoeksfaciliteiten om technologietransfer en innovatieontwikkeling bij bedrijven te stimuleren. Thema´s zijn onder andere de ontwikkeling en inzet van nieuwe verwerkingsprocessen, duurzaamheid in de productie van levensmiddelen en verbetering van arbeidsvoorwaarden.

Innovatieprojecten

Grensoverschrijdende innovatieprojecten ontvangen subsidie, indien bedrijven samen met wetenschappelijke instellingen nieuwe producten, processen en services ontwikkelen. Voorbeelden van projecten zijn de ontwikkeling van innovatieve producten op basis van insecten, verbetering van de industriële hygiëne bij de productie door het gebruik van nieuwe toplagen en innovatieve reinigingsprocessen, en de ontwikkeling van een modulair systeem voor de opleiding van werknemers in kleine en middelgrote ondernemingen in de foodsector.

Het project heeft een looptijd van tweeëneenhalf jaar. Met een budget van ongeveer 4,4 miljoen euro worden er activiteiten rond de thema's voedselzekerheid, voedselveiligheid, gezonde levensmiddelen, sociale innovatie en duurzaamheid een subsidiebijdrage ontwikkeld. Het wordt gecoördineerd door DIL en samen met acht partners uit het Nederlands-Duitse grensgebied uitgevoerd. Naast Oost NL zijn dit in Nederland de ontwikkelingsmaatschappijen NV NOM, Industriebank LIOF en BOM. Aan de Duitse kant zijn FPI – Food Processing Initiative e.V. en GIQS bij het project betrokken.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel, de Staatskanselarij Nedersaksen, en het Noordrijn-Westfaalse Ministerie van Economie, Energie, Industrie, Middenstand en Ambacht ondersteunen FOOD2020. De Eems Dollard Regio begeleidt het programmamanagement.

Eerste fase

De eerste fase van het FOOD2020-programma startte in 2015, met een budget van 5,2 miljoen euro. Meer dan 500 mkb'ers uit de agri- en foodindustrie uit de Nederlands-Duitse projectregio namen deel aan 66 verschillende activiteiten. Er werden grensoverschrijdende relaties aangeknoopt, de concurrentiekracht van bedrijven verbeterde waardoor de individuele mkb'ers in de projectregio zich verder konden ontwikkelen. In dat proces zijn meer dan 25 banen en 20 traineeplekken gecreëerd.

Onder andere Distilleerderij De Bronckhorst heeft ondersteuning ontvangen van het INTERREG VA programma FOOD2020. Hiermee hebben ze onder andere een half jaar een trainee in dienst kunnen nemen. In dit filmpje vertellen de ondernemer en de trainee over hun ervaringen.

Aanvraag doen?

U kunt vanaf juli 2018 nieuwe projecten indienen. De projectpartners moeten voldoen aan de Europese definitie van midden- of kleinbedrijf. De projectbudgetten bedragen 135.000 euro en het subsidiepercentage ligt op 50% (maximaal € 67.500 aan subsidie). Naast de personeelskosten van de partners worden er ook diensten van derden gefinancierd. Details over de voorwaarden rond personeelskosten en externe diensten vindt u in de Subsidievoorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website van FOOD2020 of neem contact met ons op.