systeemintegratie

Masterclass: Systeemintegratie en energy hubs

Hoe zou een blauwdruk voor de realisatie van energy hubs eruit zien? Welke tools worden daarin ontwikkeld in de komende jaren? Ben je betrokken bij of geïnteresseerd in ontwikkelingen in de regio – en daarbuiten? Neem dan deel aan deze Connectr masterclass, om je kennis, inzicht en netwerk uit te breiden.

Het huidige energiesysteem zal voor de energietransitie een metamorfose ondergaan. Van een centraal gestuurd systeem, gebaseerd op fossiele brandstoffen met een gescheiden infrastructuren voor elektriciteit, gas en transportbrandstoffen, naar een duurzaam energiesysteem, gevoed vanuit gedistribueerde, decentrale opwekfaciliteiten, die gebruik maken van hernieuwbare bronnen.

Hoe zo’n decentraal energie systeem – of ‘energy hub’ – eruit ziet voor een specifiek bedrijventerrein is afhankelijk van meerdere factoren; daar zouden archetypen voor kunnen worden ontwikkeld. Het vraagstuk speelt momenteel vooral op bedrijventerreinen, maar ook op industriegebieden, tankstations, verzorgingsplaatsen en locaties met een behoefte aan laadinfrastructuren voor elektrisch vervoer. Energy Hubs hebben betrekking op zowel het private (lokale) als gereguleerde (landelijk) elektriciteitsnet, kunnen een veelvoud aan producenten en afnemers omvatten, bestaan uit een combinatie van meerdere (geïntegreerde) technieken en vragen om samenwerking van partijen met uiteenlopende ambities en werkwijzen. In deze masterclass brengen we ze samen.

Programma

9 uur Inloop

9.30 uur Welkom 

9.35 uur Richard van Leeuwen (Hogeschool Saxion) en Mart van Bracht (Topsector Energie) –
Perspectieven op systeemintegratie mbt decentrale energiesystemen 

10.15 uur Synthesemoment

10.25 uur Netbeheer Nederland: huidige situatie 

11 uur Pauze 

11.20 uur Miloš Bunda: Inleiding in EIGEN: ‘richting blauwdruk’ (fasering) 

12 uur Lunch 

13 uur Bart Kaas, TNO: tooling in eerste fases 

13.45 uur ESSENT: blauwdruk in de praktijk 

14.30 uur Pauze 

15 uur Living Labs Smart Energy Hubs Oost Nederland

15.45 uur Paneldiscussie met alle sprekers – en deelnemers 

16.30 uur Borrel 

Voor wie? 

Gemeenten, regisseurs, bedrijvenverenigingen, systeemintegratoren en netbeheerders die kansen willen benutten en kennis willen delen in ontwikkeling en realisatie van energy hubs. Het maakt niet uit waar je organisatie staat in die ontwikkeling. 

Contact 

Neem voor vragen over deze masterclass contact op met Erik Folgering via erik [at] connectr [dot] nu.

Deze masterclass organiseert Connectr in samenwerking met de HAN en partners. 

Startdatum
Einddatum
Locatie

Connectr Shared Office, Industriepark Kleefsewaard, Westervoortsedijk 73 Arnhem