Corona Rebuild Program

Coronaregelingen

Op deze pagina tref je een overzicht van belangrijke regelingen die beschikbaar zijn om ondernemers te ondersteunen tijdens en na de crisis. 

Handige links

Het coronaloket van de KVK

De coronaregelingen check van de KVK (pdf)

Coronacalculator: Bereken hoe coronaregelingen jouw onderneming helpen 

English information for businesses at business.gov.nl

Programma's

Corona Rebuild Program 

 • Voor wie? Innovatieve bedrijven in Gelderland en Overijssel. 
 • In 10 modules/30 dagen krijgen bedrijven inzicht in de impact van de coronacrisis op hun bedrijf, en welke maatregelen zij kunnen treffen. 
 • Lees meer 

Corona hulpprogramma's De Groeiversneller

 • Voor wie? Mkb-bedrijven 
 • Adviesbureaus zoals ScaleUpCompany, StrategieSuite, Nononsancy en EY, hebben speciale hulpprogramma's opgezet om ondernemers te ondersteunen tijdens de crisis. Dit varieert van korte programma's tot uitgebreide trajecten.
 • Lees meer

Regelingen

Corona-OverbruggingsLening

 • Voor wie? Startups, scale-ups & innovatief mkb
 • overbruggingsleningen tussen de €50.000,- en €2 miljoen.
 • Lees meer

Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale ups (TOPSS)

 • Voor wie? innovatieve startups en scaleups
 • Overbruggingskredieten van minimaal 2 miljoen euro waarbij Invest-NL maximaal 50% meefinanciert middels een lening
 • Lees meer

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

 • Voor wie: micro-, midden- en kleinbedrijf
 • Aanvragen bij banken. ondernemers kunnen een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 tegen maximaal 4% rente en een looptijd van 5 jaar. Eenmalige premie van 2%. De overheid staat voor 95% garant voor deze lening.
 • Lees meer

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

 • Voor wie? Ondernemingen die een periode van 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% verwachten. 
 • Aanvragen bij het UWV. Werkgevers die kampen met omzetverlies kunnen met deze overbruggingsregeling vaste en flexibele contracten doorbetalen. 
 • Lees meer

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) 

 • Voor wie? Voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes en een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000. 
 • Online aanvragen. € 4.000 voor bedrijfseigenaren die schade lijden door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies naar het buitenland. 
 • Lees meer

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) 

 • Voor wie? Voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen, met voldoende continuïteitsperspectief.  
 • Aanvragen bij banken. Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van EZK voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand', zoals gebouwen of machines). Provisie minimaal 2%. 
 • Lees meer

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

 • Voor wie? Zelfstandig ondernemers (inclusief ZZP'ers). 
 • Aanvragen bij de gemeente. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud (max € 1.500 euro netto per maand) en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen.
 • Lees meer

 Uitstel van belastingbetaling en andere regelingen om ondernemers te ontzien 

 •  Voor wie? Ondernemingen. 
 •  Diverse vormen van belastinguitstel aan te vragen via de belastingdienst. Ook bij gemeentes is het vaak mogelijk uitstel te vragen voor bijvoorbeeld OZB. 
 •  Lees meer

GO: staatsgarantie op (middel)grote leningen 

 • Voor wie? Voor mkb-ondernemingen en grote ondernemingen mkb.
 • Aanvragen bij banken. Met de GO geeft de overheid een 90% garantie op bankleningen en bankgaranties voor het mkb. Minimaal € 1,5 miljoen. 
 • Lees meer

BL: financiering voor land- en tuinbouw 

 • Voor wie? Voor land- en tuinbouwbedrijven. 
 • Aanvragen bij banken. Tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).
 • Lees meer

Qredits: rentekorting op microkredieten 

 • Voor wie? Voor kleine ondernemers en ZZP’ers. 
 • Rentekorting op microkredieten voor klanten van Qredits.  
 • Lees meer

Europese Regelingen

Het Europese Instituut van Innovatie & Technologie, welke onderdeel is van de Europese Unie, coördineert verschillende financiële innovatieprogramma’s die ondernemers door de Covid-19 heen kunnen helpen.  Een aantal van deze programma’s zijn mogelijkerwijs interessant voor Oost-Nederlandse bedrijven.

EIT Food COVID-19 overbruggingskrediet (uiterste aanvraagdatum 28 mei)

 • Voor wie? Europese food & agri startups en scaleups (actief in één of meer van zes gedefinieerde kennisdomeinen)
 • Overbruggingskredieten tussen €200,000 en €500,000
 • Lees meer

EIT Health Startup Rescue Instrument (uiterste aanvraagdatum 1 juni)

 • Voor wie? Health startups die op zoek zijn naar een investering van > 1 miljoen euro, Technology Readiness Level (TRL) ≥ 4 voor Biotech innovaties; TRL ≥ 6 voor Medtech/Digital Health.
 • Co-investering tot €500.000
 • Lees meer

De overige Covid-19 programma’s van het EIT treft u hier

European Investment Bank / European Investment Fund 

 COSME Loan Guarantee Facility (COSME LGF) 

 • Voor wie? Voor mkb-ondernemingen. 
 • Aanvragen bij banken. EU heeft aanvullende garantstellingen voor leningen aan mkb aangekondigd.  
 • Lees meer

 InnovFin SME Guarantee Facility (InnovFin SMEG) 

 • Voor wie? Voor mkb-ondernemingen die R&D-activiteiten uitvoeren.  
 • Aanvragen bij banken. EU heeft aanvullende garantstellingen voor leningen aangekondigd. 
 • Lees meer