Oost NL

Risk Manager Capital (32-40 uur )

Vanwege de verdergaande groei en professionalisering van de organisatie en vanwege de complexiteit van de activiteiten heeft Oost NL binnen haar business unit Capital ruimte voor een: 

Risk Manager Capital (32-40 uur)

Over de business unit Capital

Oost NL financiert startende en groeiende innovatieve mkb-ondernemers met risicokapitaal uit verschillende (innovatie)fondsen. De business unit Capital voert die activiteiten uit. Vanuit haar regionale verankering biedt Oost NL ondernemers niet alleen (groei)kapitaal, maar ook kennis, netwerk en persoonlijke contacten. Er wordt zowel direct in ondernemingen en initiatieven geïnvesteerd als via participaties in relevante venture capital fondsen.

Naast het Participatiefonds Oost NL van de verschillende gezamenlijke aandeelhouders, voert Oost NL het management over vergelijkbare eigen fondsen van de beide provincies zoals Topfonds Gelderland, Innovatiefonds Overijssel en Innovatiefonds Twente.

Binnen de business unit Capital werken ca. 45 medewerkers verspreid over vier sectorteams: Food, Health, Tech en Energy.

Verantwoordelijkheid en scope functie

Je wordt verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het risicomanagement Capital. Je werkgebied is breed en omvat zowel het financiële risico als het operationele risico met betrekking tot de investment- en financieringsactiviteiten.

Eerste lijn risk functie:

Als direct report van de business unit manager Capital werk je in de eerste lijn (Business) en ben je de drijvende kracht achter de verdere professionalisering van het risk management van Capital. Je bent betrokken bij de (strategische) besluitvorming en de operationele gang van zaken van Capital.

Je neemt deel aan het Comité Investeringen Oost NL en je hebt een functionele lijn naar de tweede lijn Risk.

Werkgebied

Je levert een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het risicomanagement raamwerk/beleid voor Capital. Je bent proactief betrokken bij strategische besluitvorming en goed in staat om de strategische doelstellingen (‘strategy’) en de risicobereidheid (‘appetite’) van de fondsen te vertalen naar concrete KPI’s en KRI’s en richtlijnen. Op basis van jouw rapportages en adviezen stel je het management in staat om een goede afweging te maken van risico’s, rendement en beheersingsmaatregelen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle risico-gerelateerde onderwerpen binnen de business unit Capital. Als Risk Manager Capital ben je ook betrokken bij de operationele procesgang in de business. Je zorgt ervoor dat Oost NL tijdig maatregelen treft in het geval dat de risico’s niet overeenkomen met het gewenste risicoprofiel en strategie van Oost NL.

Je werkzaamheden omvatten:

 • Bijdragen aan het opstellen van concrete doelstellingen voor risicomanagement en risicoparameters (KPI en KRI) voor de business unit Capital. Deze doelstellingen en parameters zijn afgeleid van de strategische doelstellingen en de risicobereidheid van Oost NL.
 • Voor Financieel risico: o.a. (ter illustratie, niet uitputtende opsomming) naleving van de investeringscriteria van de diverse fondsen onder management; spreiding van risico’s; risk/return verhouding (m.b.v. portfolio-analyse en -management); mitigerende werking door de financieringsstructuur en convenanten.
 • Voor Operationeel risico: o.a. (ter illustratie, niet uitputtende opsomming) eisen t.a.v. inrichting van operationele processen en (systeemgerichte) controles, leren en beheersen van operationele fouten in procesgang.
 • Het opstellen van periodieke risicorapportages, zowel voor (a) specifieke financiële risico’s als (b) specifieke operationele risico en (c) op integraal niveau.
 • Het vervullen van een proactieve monitoring van het risicoprofiel van de fondsen onder management  en het initiëren van mitigerende maatregelen om te voorkomen dat de risico parameters (KRI) worden overschreden, dan wel de risico’s onevenredig toenemen in verhouding tot de baten.
 • Het adviseren ten aanzien van investeringsvoorstellen, kredieten en desinvesteringen, zowel voor individuele voorstellen als voor de diverse portfolio’s.
 • Het geven van advies, gevraagd en ongevraagd, aan het management team van Oost NL Capital.
 • Het fungeren als eerste aanspreekpunt binnen de business unit Capital ten aanzien van risico management aangelegenheden.
 • Het creëren van intern draagvlak voor de implementatie van risico management door het inzichtelijk maken van nut, noodzaak en voordelen van een professioneel risk management. Het verder expliciet maken van risico management door het mede vormgeven en ontwikkelen van risico management voor Capital.
 • Het bijhouden van ontwikkelingen, het analyseren van de impact van wet- en regelgeving en het effectief vertalen en implementeren hiervan binnen de context van Oost NL.

Profiel

Gewenste ervaring

 • Je hebt minimaal 5 – 10 jaar werkervaring in integraal risicomanagement / portfoliomanagement in de financiële sector, bij voorkeur bij een fondsmanager, vermogensbeheerder of ontwikkelingsmaatschappij.
 • Een pragmatische visie op integraal risicomanagement en aantoonbare ervaring in het opzetten en verbeteren van risicomanagement in financiële organisaties en projecten.
 • Je hebt hands-on ervaring met het opstellen van risicorapportages voor het (financieel) risico inzake investeringen, deelnemingen en kredietverlening aan bedrijven, bij voorkeur start ups.
 • Je hebt hands-on ervaring met waarderingen van deelnemingen, liefst aangevuld met ervaring met rating tools (investeringen en kredieten).
 • Ervaring op het gebied van venture capital en projectfinanciering is een pre.
 • Ervaring op het gebied van portfoliomanagement is een pre.
 • Daarnaast heb je ervaring in opgedaan in operational risk management ten aanzien van investment processen.
 • Je hebt een goed begrip ontwikkeld voor de impact die Compliance (wet- en regelgeving) heeft op de inrichting van operationele processen.

Jouw competenties

 • Je hebt een afgeronde relevante universitaire opleiding
 • Analytisch inzicht gecombineerd met een positief-kritische opstelling en een onafhankelijke oordeelsvorming.
 • Sociaal vaardig en een teamplayer. Je bent goed in samenwerken met andere afdelingen en in staat om verbindingen te leggen en draagvlak te creëren.
 • In staat om in je omgeving bewustwording te creëren voor Risk Management en de toegevoegde waarde daarvan voor de business en haar cliënten.
 • Bewustzijn van de bijzondere rol van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en de door hen beheerde fondsen in het financieringslandschap, waarbij met publiek geld wordt geïnvesteerd, in gevallen met een hoog risicoprofiel, en maatschappelijke impact een belangrijke factor is.
 • Doelgericht.
 • Self-starter, in staat zijn de functie te ontwikkelen.
 • Leergiering en nieuwsgierig, stelt vragen.
 • Stevige persoonlijkheid, in staat evenwicht te bieden en ook wendbaar te zijn.
 • Enthousiast, ambitieus met relativeringsvermogen.

Meer weten & solliciteren  

Wat biedt Oost NL ?

De kernwaarden van Oost NL zijn betrokken, integer en vindingrijk. Deze uitgangspunten zijn net zo belangrijk als cijfers. Maatschappelijk rendement staat voorop, zo draagt Oost NL óók bij aan de economie en werkgelegenheid in Gelderland en Overijssel. Je krijgt de ruimte in zowel werk als opleiding om jezelf te ontwikkelen. Je wordt onderdeel van een  inspirerende (net)werkomgeving met enthousiaste collega’s met veel kennis, vakmanschap en ambitie. Jouw werk zal een waardevolle bijdrage leveren aan de economie en vitaliteit van een unieke regio.

Prettig werken is belangrijk. Je kunt dan ook rekenen op aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een flexibele werkomgeving. Je krijgt een eigen laptop en smartphone zodat je in principe overal kunt werken. Met een thuiswerkvergoeding en een extra vergoeding voor kinderopvang is er een goede werk- en privébalans. Oost NL biedt een passende regeling voor vergoeding van zowel de woon- werk als zakelijke kilometers. Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van het openbaar vervoer dat 100% wordt vergoed.

Over Oost NL

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. Oost NL versterkt de regionale economie door innovatie aan te jagen met projecten, bedrijven aantrekken naar de regio, ecosystemen rond de kennisinstellingen verder te ontwikkelen en risicodragend te investeren in kansrijk ondernemerschap (van vroege fase, start ups tot mkb en scale ups). Oost NL is actief in de topsectoren Food, Health, Tech en Energy.

Oost NL is een onderneming met publieke aandeelhouders, heeft geen commercieel belang en neemt een onafhankelijke positie in tussen overheden, kennisinstellingen en ondernemers. Dat doet zij in opdracht van de provincies Overijssel en Gelderland, en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

Voor Oost NL is een optimale balans tussen financieel en maatschappelijk rendement van groot belang.  Oost NL helpt innovatieve ondernemers in Food, Health, Tech en Energy door te breken naar een volgende fase van ontwikkeling om impact te hebben op maatschappelijke uitdagingen en daar als regio de economische vruchten van te plukken.  Oost NL biedt ondernemers geld en resources voor het creëren van maatschappelijk rendement. Investeren met impact zit in het DNA van Oost NL.

“Maatschappelijk en economisch rendement! Daar draait het om bij Oost NL”

Visie

Oost NL draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Oost Nederland voor innovatieve bedrijven actief in Food, Health, Tech en Energy door dé verbindende partij te zijn voor (boven)regionale relaties gericht op economische structuurversterking.

Cultuur van Oost NL

De organisatie Oost NL en haar mensen zijn vitaal, ambitieus en ondernemend. Zij groeien flexibel mee met de ontwikkeling van de organisatie en haar activiteiten; deze groei zal verder toenemen. De organisatie wordt gekenmerkt door enorme kennis, kunde en zich continu ontwikkelende diverse netwerken. De mensen zijn betrokken en enthousiast, hebben een grote maatschappelijke drive en geven energie. Er is diversiteit in gender, leeftijd en lengte van dienstverband.

Activiteiten

Oost NL voert haar activiteiten uit via drie bedrijfsonderdelen die geïntegreerd met elkaar samenwerken: Capital, Business Development en International.

Situatie & nabije toekomst

De afgelopen jaren zijn de activiteiten bij Oost NL in omvang en complexiteit toegenomen. Deze ontwikkeling zet zich de komende jaren door. Recent is een nieuw fonds van 200 miljoen euro aan Oost NL in beheer gegeven. Daarnaast is het kapitaal van het Participatiefonds Oost NL substantieel versterkt door de aandeelhouders. Daarnaast groeien ook de ontwikkelactiviteiten bij Business Development en International vanwege de grote nationale (Groeifonds) en Europese initiatieven voor fondsen uit hoofde van de crisis.

Meer weten en solliciteren

Wil je meer weten of direct solliciteren? Neem dan contact op met Executive Search & Interim Management bureau Financial Assets:

Joost Frequin

+ 31 (0) 20 219 15 65

+ 31 (0) 6 270 087 55

joostfrequin [at] financialassets [dot] nl