Oost NL

Met EU-projecten de economie ondersteunen

“Binnen Oost NL ben ik mede verantwoordelijk voor EU-projecten. Projecten die met Europees geld samenwerking tussen Nederlands en buitenlands bedrijfsleven stimuleren en de economie weerbaarder maken. De ideeën voor die projecten werk ik uit in concrete plannen en projectvoorstellen waar we bij Europese programma’s financiering voor vragen.

Daarbij smeed ik de internationale partnerschappen die nodig zijn voor de uitvoering van de projecten. Vertrouwen winnen van potentiële partners is daarbij van groot belang. Je moet erg je best doen om de ander te overtuigen van het feit dat je het algemeen nut vooropzet, niet je eigen belang. Daarbij is het voor mij inspirerend om met partijen uit andere landen in contact te komen, om te zien hoe zij aankijken tegen regionale ontwikkeling van de economie. Je leert van elkaar. Ik merk geregeld dat we niet de wijsheid in pacht hebben.

Kansen zien en impact creëren

De ideeën voor projecten komen soms van collega’s en soms van mijzelf. Daarbij gaat het om kansen zien. Je vindt bij Oost NL makkelijk weerklank voor goede initiatieven bij collega’s – andersom wordt het gewaardeerd wanneer je meedenkt met anderen zodat je een positieve bijdrage kan leveren aan hun ideeën. Die wisselwerking, en de hoge eisen die wel onszelf opleggen, zorgen er denk ik voor dat we onze voorstellen net iets beter zijn dan gemiddeld. Het is dus een constructieve werkomgeving.

Voor mij is het een uitdaging enerzijds het beleidsmatige, het regelwerk, in balans te brengen met wat ondernemers willen en kunnen anderzijds. Het is mijn taak die twee uitersten in harmonie brengen. Telkens als dat lukt, maken we met het Europees geld dat we voor die projecten krijgen, een flinke extra impact voor de regio .

Verbeelding is belangrijk

Je ziet in Europa de afgelopen jaren dat nationale belangen steeds zwaarder zijn gaan wegen. En dat is jammer. We hebben elkaar nodig. Door de geopolitieke ontwikkelingen om ons heen zijn we in Europa steeds meer op elkaar aangewezen. De Europese projecten waar ik aan werk, passen in die Europese gedachte. Juist nu zijn die initiatieven hard nodig. Dat zien onze aandeelhouders, de provincies Gelderland en Overijssel en het ministerie van EZK ook, zij steunen ons dan ook actief.

Bij Oost NL moet je een teamspeler zijn. Je moet graag informatie en je netwerk met collega’s en derden willen delen. Alleen zo halen we een goed rendement uit Europa. En verbeelding is belangrijk, je moet de neiging hebben dingen te bedenken en zelf te ondernemen. Daarvoor krijg je binnen Oost NL veel ruimte en vrijheid.”

Henri Janssens, senior projectmanager EU-projecten