Oost NL

Altijd op zoek naar de win-win

Door samen met ondernemers te werken aan innovatieve ideeën draag je bij aan initiatieven die zowel financieel, maar juist ook maatschappelijk een grote impact hebben. Je helpt mensen om uit hun dagelijkse ritme te stappen. De omzet die je vandaag draait is belangrijk, maar wil je over vijf jaar nog bestaan dan moet je uit de waan van de dag stappen en nadenken over wat er de komende vijf jaren op een sector of op een bedrijf komt. Vanuit onze neutrale rol als ontwikkelingsmaatschappij komen we gezamenlijk tot inzichten waarmee een bedrijf zich echt kan onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Niet alleen nu, maar met name ook voor de toekomst.

Je eigen doelstellingen bereiken door anderen te laten groeien

Binnen Oost NL heb je veel vrijheid om eigen initiatieven op te zetten. Dat brengt uitdagingen, maar vooral ook kansen met zich mee. Als je niet bang bent om voor die kansen te gaan, is er veel mogelijk binnen de organisatie. Als er trainingen nodig zijn, wil men altijd meekijken naar wat er mogelijk is, maar belangrijker is dat er een enorme berg ervaring is waar een beroep op kan worden gedaan om ideeën van de grond te krijgen.

Het werken bij een ontwikkelingsmaatschappij is de moeite waard vanwege de neutrale rol die je kunt innemen bij de interactie met andere partijen. Je bent altijd op zoek naar de win-win en hoeft nooit te proberen gebruik of misbruik van een ander te maken. Dat in combinatie met de enorm dynamische omgeving van allerlei sectoren en typen organisaties betekend dat je een waardevolle allround gesprekspartner wordt, waarmee ondernemers op een andere wijze kunnen praten dan meestal het geval is. Het perspectief dat je je eigen doelstellingen bereikt door anderen te laten groeien, is een groot pluspunt.

Bedrijven ondersteunen bij hun ontwikkeling

Waar ik het afgelopen jaar de meeste tijd aan heb besteed is een Nederlands-Duits innovatieprogramma genaamd ROCKET (Regional Collaboration on Key Enabling Technologies).  In dit programma worden mbk’ers uit het grensgebied uitgedaagd om met nieuwe ideeën te komen voor ontwikkelingen in de zogenaamde Key Enabling Technologies (KETs), zoals nanotechnologie, innovatieve materialen, micro- en nano-elektronica, en fotonica. Vanuit het programma konden we een gedeelte van de kosten financieren om zo het risico voor ondernemers te verlagen.

De uitdaging zat hem erin om consortia te bouwen van bedrijven aan zowel Nederlandse als Duitse zijde die elkaar konden versterken. Voor veel ondernemers is de grens toch een obstakel en men staat er met de rug naartoe. Met de hulp van zowel ons, als van onze collega’s van de andere betrokken partijen zijn er samenwerkingsverbanden gevormd van partijen die elkaar tot dan toe nooit kenden, maar die nu een grote meerwaarde voor elkaar zijn. Onze rol op dit moment is om de bedrijven te ondersteunen om hun ontwikkelingen zo effectief mogelijk richting de markt te brengen.

Alex van Geldrop, projectmanager Tech