OHG - Duurzaam Herontwikelen met Gelderland

OHG - Duurzaam Herontwikkelen Gelderland

OHG staat voor de duurzame herontwikkeling van Gelderland.

OHG is de Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij voor de provincie Gelderland. OHG levert maatwerk bij het revitaliseren, herstructureren en transformeren van werklocaties en beeldbepalende gebouwen met (dreigende) leegstand in Gelderland. We kijken hierbij altijd naar het maatschappelijk belang en de impact op de regionale economie. Waar deze twee doelstellingen hand in hand gaan initiëren, ontwikkelen en financieren wij projecten.

Provincie Gelderland

In opdracht van de provincie Gelderland, coördineert OHG deze ontwikkelactiviteiten in nauwe samenwerking met de programma’s Steengoed Benutten en Werklocaties.

Programmamanager Oost NL

OHG wordt gemanaged door Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en de provincies Gelderland en Overijssel versterkt Oost NL de regionale economie.

Wat biedt OHG?

OHG is op zoek naar business cases die in de basis als rendabele projecten gerealiseerd kunnen worden, maar waar een knelpunt de verdere ontwikkeling in de weg staat. De toegevoegde waarde van OHG ligt vooral in het wegnemen van deze knelpunten. Goede afstemming en contacten tussen gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, gebruikers en bewoners is hierbij essentieel.

OHG kan een belangrijke en onafhankelijke rol spelen om partijen bijeen te brengen en te zoeken naar financiële en beleidsmatige kaders om projecten realiseerbaar en haalbaar te maken. Daarbij is het mogelijk om aan het succes van projecten bij te dragen in de vorm van bijvoorbeeld een overbruggingsfinanciering.

OHG kan meedenken in hoe een project rendabel gemaakt kan worden, door het project in een breder perspectief te plaatsen en op gebiedsniveau te kijken, slimme compensaties toe te passen en koppelingen te maken met meer rendabele activiteiten. Hierdoor kunnen functies elkaar versterken en zijn ook de minder rendabele onderdelen van toegevoegde waarde op de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van stad en dorp. Hiermee kunnen we een grotere maatschappelijke impact realiseren. Want naast financieel rendement dat ‘revolverend’ terugvloeit in de regionale economie, staat bij het initiëren en realiseren van projecten het maatschappelijk belang voorop.

Randvoorwaarden

Tijdens de ontwikkelingsfase van een project kunnen wij ondersteunen bij het structureren van financiering.

  • Is er een haalbare businesscase en kan de financiering niet geregeld worden via de reguliere partijen? In dat geval spreken we van ‘marktfalen’: ondanks de sluitende businesscase is er een investeringstekort dat door marktpartijen niet wordt opgepakt. Bij dit soort marktfalen kan er een financieringstekort optreden, OHG kan dan het project meefinancieren.
  • Om voor financiering in aanmerking te komen moet het project passen binnen de ruimtelijke visie van de gemeente die het project dient te ondersteunen.

De leningen die OHG verstrekt hebben een revolverend karakter. Ze zijn bedoeld om marktpartijen over de streep te trekken en projecten in de beginfase te ondersteunen. Zodra het mogelijk is wordt de lening in de markt geherfinancierd. De eventuele winst op deze projecten kan  weer op nieuwe projecten worden ingezet. 

Team

Het team OHG van Oost NL bestaat uit specialisten Innoveren en Investeren, met ruime ervaring in gebiedsontwikkeling binnen overheden, banken, adviesbureau’s en projectontwikkelaars.

Wilt u meer weten over OHG? Neem dan contact op met Wendy Wissink: 06 – 34 63 20 76 of wendy [dot] wissink [at] oostnl [dot] nl