Header fallback 1

Kabinet investeert € 101,7 miljoen in Radio Frequency-technologie

Het kabinet trekt op initiatief van Defensie € 101,7 miljoen uit voor Polaris. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vrijdag 15 maart 2024 bekend. Het project realiseert technologische doorbraken in het maken van micro-elektronische ‘Radio Frequency’ (RF)-systemen. Die technologie heeft veel potentiële maatschappelijke toepassingen. De financiering komt uit het Nationaal Groeifonds.

polaris.png

De nieuwe technologie van Polaris is breed in te zetten. Het voorstel van Defensie brengt de zogeheten ‘ecosystemen’ radar, MRI en telecom samen in het ‘Polaris consortium’. Dit consortium bestaat uit industriepartijen, kennisinstituten, universiteiten, midden- en kleinbedrijven en regionale ontwikkelmaatschappijen. Deze samenwerking leidt tot technologische doorbraken op het gebied van nieuwe RF-systemen. Dat geeft weer een boost aan de Nederlandse economie. De investering levert naar verwachting een flinke omzetgroei, nieuwe startups en scale-ups en een betere marktpositie op.

Radars

De technologie levert een basis voor een nieuwe generatie radars met een groter afstandsbereik. Daardoor kan onder meer de bemanning van marineschepen verder kijken dan nu. Dat verbetert de nationale veiligheid. Medische scans kunnen sneller en met minder impact op de patiënt worden uitgevoerd. Polaris is hierdoor positief voor de Nederlandse autonomie, de maakindustrie en de veiligheid.

Sterker op de kaart

Door samenwerking tussen industrie, kennisinstituten en onderwijsinstellingen kan een volgende generatie van technisch innovatieve leiders worden opgeleid. De Nederlandse wetenschap loopt met de RF-technologie voorop in de wereld. Polaris zorgt ervoor dat deze internationale positie versterkt en uitgebouwd wordt.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan duurzame en structurele economische groei. Dit doet het fonds samen met initiatiefnemers zoals Defensie en met andere investeerders. Met het fonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten.

Kijk voor meer informatie over Polaris op de website van het Nationaal Groeifonds of bekijk de YouTube-video.