Header fallback 1

Ron Nuwenhof

Ik richt mij op innovatie, technologie, samenwerking en maakindustrie. Met mijn teamleden en collega’s stimuleer ik een toekomstbestendige regionale economie door het vergroten van het innovatievermogen van de maakindustrie en door het versnellen van groei van bedrijven, het behoud van of het creëren van nieuwe werkgelegenheid in kansrijke sectoren. Ik voer deze activiteiten uit binnen de driehoek bedrijven, kennisinstellingen en overheid.

Ik zie veel innovatiepotentie en ontwikkelingen op het gebied van procesmanagement en ecosysteemontwikkeling. Ik signaleer trends en identificeer kansen voor de regionale bedrijven. En vanuit een neutrale positie richt ik mij op het aanjagen, begeleiden en ontwikkelen van programma’s en projecten op specifieke regionale sterkten. Wat mij verder motiveert zijn de verbindingen die ik leg en samenwerking die ik stimuleer door middel wat zich vaak uit in uiteenlopende innovatieprojecten.

"Oost-Nederland is een prachtige, slimme en groene regio die veel ruimte en potentie biedt en waar veel kansen liggen voor samenwerking."

Ik help ondernemers door naar ze te luisteren, hun behoefte te peilen en verbindingen te leggen waarmee ik deze ondernemers verder help. Ik probeer ze te ontzorgen en op een dienstverlenende wijze te helpen bij het optimaliseren van hun business. Mijn focus ligt daarbij primair op regionale bedrijven met ontwikkel- en groeiambities en daarbij zet ik mijn netwerk open voor het leggen van waardevolle contacten.

Oost-Nederland is een prachtige, slimme en groene regio die veel ruimte en potentie biedt en waar veel kansen liggen voor samenwerking. We kunnen als Oost NL helaas niet alles oppakken om impact te maken, ik hoop dat daar begrip voor is. Samen kunnen we daarin keuzes maken. Ondanks dat er kansen te over zijn pak ik (met mijn team) liever een paar dingen heel goed op dan veel dingen half.