Oost NL

Innovatiekracht verbeteren en maatschappelijke uitdagingen aangaan

Oost NL zet zich in om de economische structuur in Oost-Nederland duurzaam te versterken. Daarbij draait het niet alleen om economische groei en nieuwe arbeidsplaatsen; met programma's en projecten, samenwerking door middel van innovatieprojecten en financiële investering pakt Oost NL maatschappelijke uitdagingen aan. Aalex Jansen is projectmanager international bij Oost NL en vertelt hoe hij nieuwe bedrijven aantrekt voor de regio Zwolle. Innovatieve bedrijven die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

Aalex Jansen ZON Zwolle

'Er gebeurt veel in de regio Zwolle. Onder andere doordat we hier sterk zijn in 'tech'', begint Jansen zijn verhaal. 'Technologisering is belangrijk voor de regio, want elke sector heeft er verband mee. In de sector health zijn we zover dat mensen zelf thuis testen afnemen en die voor onderzoek opsturen, in de kunststoffensector kunnen we 3D-printen, in de logistiek en e-commerce zijn het data-analyses die de klok slaan en in de agro en food ontwikkelen zich fenomenen als verticale landbouw', zegt Jansen.

Ondernemersgeest

Jansen begon in april 2018 bij Oost NL als projectmanager international, vanuit passie voor ondernemerschap. 'Ik wil bedrijven strategisch verder helpen en dat is precies wat ik hier doe', zegt hij. Het ondernemerschap zit hem in het bloed. 'Van huis uit heb ik een achtergrond in de retail en maakindustrie. Mijn ouders hadden een schoenenzaak inclusief een revalidatieafdeling en mijn opa een fabriek voor hogedrukvaten voor de petrochemische industrie. In onze familie ging het logischerwijs altijd over kansen creëren.'

Bedrijfskundig

In zijn vorige baan bij Rabobank begeleidde Jansen ook bedrijven, maar daar lag de focus op financiën. 'Bij Oost NL kan ik bedrijven juist bedrijfskundig versterken. Een mkb'er die wil uitbreiden, help ik met zijn businessplan. En ik zet mogelijkheden voor subsidies op een rij, zoals innovatiesubsidie. Ook leg ik contacten met gemeenten en provincies voor vestigingslocaties. Of ik een oliemannetje ben? Ja. Het is mijn taak om bedrijven en overheden te verbinden. Met als doel: het vestigingsklimaat in de regio Zwolle te versterken, innovatiekracht te verbeteren en zo maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.'

Netwerken

Een van de manieren van Oost NL om partijen te verbinden, is deelname in netwerken. Bijvoorbeeld in logistieke netwerken. Zo neemt Jansen samen met collega Peter van Houten deel in het netwerk Port of Logistics Overijssel (POLO) en zit Jansen geregeld om tafel met bedrijventerrein H2O en Port of Zwolle. Jansen: 'Samen met onder andere Marco Swenne van Port of Zwolle ben ik dit jaar op handelsmissie naar China geweest, een initiatief van Nederland Distributieland. Ik kijk dan vooral welke bedrijven de regio Zwolle kunnen versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen waaraan Oost NL kan bijdragen.'

Logistiek en e-commerce

In China ontmoette Jansen de ondernemer achter een Pools havenbedrijf. 'Hij zoekt een haven in het oosten van Nederland. Zo wil hij de doorstroom van goederen van Rotterdam naar zijn haven in Gdansk versnellen. Dat sluit aan op een van de maatschappelijke uitdagingen van Oost NL: 'doorstroming van verkeer en bereikbare, leefbare en veilige steden'.' De keuze voor onze regio verbaast Jansen niet. 'We liggen centraal, zijn goed bereikbaar en vormen de verbinding van West- naar Oost-Europa. En er is letterlijk ruimte voor grote logistieke partijen. In november kwam de Poolse ondernemer hier om samen met mij en Jeroen van den Ende van Port of Zwolle toekomstige samenwerkingen tussen beide havens te bekijken.'

Agro en Food

Een belangrijke reden dat buitenlandse bedrijven naar deze regio komen, is onze hoogwaardige kennis. 'In de agro en food bijvoorbeeld, zijn aardappeltelers sterk in innovatie. In World Patato City is een groep ondernemers uit aardappelsector verenigd. Daar willen ze aan de andere kant van de wereld van leren.' Zelfs vanuit Maleisië is er interesse voor een vestiging hier. Jansen: 'Dit bedrijf is actief in voedselingrediënten en wil zich in Noord-Nederland vestigen. Met de ondernemer in kwestie heb ik afgesproken dat we, zodra hij hier is, een tour door regio Zwolle maken.'

Kunststoffen (HTSM)

'Met het Polymer Science Park (PSP) als centrale broedplaats voor alles over toegepaste kunststoffen, is de regio Zwolle ook sterk in de kunststoffenbranche. Denk aan kunststoftechnologisering, coatings en recycling', zegt Jansen. 'Oost NL is van begin af aan betrokken bij PSP. Ook het bij PSP gevestigde bedrijf Fiberneering heeft Oost NL begeleid en financieel in geïnvesteerd om groei te realiseren en het product op de markt te brengen.' Jansen en zijn collega's hebben in het buitenland over de bühne gebracht hoe goed we het hier doen in de kunststoffenbranche. Via het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), gelinkt aan het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, diende zich een bedrijf uit de Verenigde Staten aan. 'Zij maken siliconen buisjes en slangen voor medische toepassingen en zoeken een plek in Nederland. Samen met Noord-Nederland is regio Zwolle nu een van hun laatste twee voorkeuren.'

Health

Waar het soms een bedrijf vanuit de andere kant van de wereld betreft, helpt Jansen geregeld bedrijven van 'hier'. 'Een nieuwe Nederlandse onderneming die medicijnen ontwikkelt, Orthros, zoekt een plek om zich te vestigen. Er is een match gemaakt met The Green East in Raalte. Daar komt hun cleanroom, voor het ontwikkelen en testen van medicijnen. Ook helpt Oost NL bij de aanvraag van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)', vertelt Jansen. 'Ook hier geldt weer dat het bedrijf zich te midden van technologische ontwikkelingen bevindt. We hebben hier Health Innovation Park, het grootste topklinische ziekenhuis van Nederland Isala en onderwijsinstanties die mensen opleiden voor de smart industry. Kortom,
alle voorwaarden om bij te dragen aan de maatschappelijke uitdaging 'doelgerichte zorg, die voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is'.'