Oost NL

Gelderland maakt werk van de microchips van de toekomst

​Provincie Gelderland zet 7,5 miljoen euro in voor het opzetten van een open innovatiecentrum voor microchips op Novio Tech Campus. Dit hebben Provinciale Staten 19 december met een ruime meerderheid besloten. Het Chips Integration Technology Center (CITC) moet voorop lopen in de ontwikkeling van de nieuwste generatie chips: sneller, slimmer en goedkoper.  

PHIX

Proeftuin voor chipinnovatie

Het CITC is een initiatief van de internationale bedrijven NXP, Ampleon en Nexperia en de kennisinstellingen TNO, Radboud Universiteit, TU Delft en de HAN. Door kennis uit te wisselen en faciliteiten te delen maken zij samen werk van innovatie in microchips. Het gaat om innovaties die de kennis van de individuele bedrijven en kennisinstellingen overstijgt. Door samen te werken willen zij een wereldwijd topinstituut creëren dat de regio tot dé internationale proeftuin maakt voor de microchips van de toekomst.  

Nieuwe chips, nieuwe toepassingen

Het Chip Integration Technology Centre, kortweg CITC, is een open innovatiecentrum dat zich richt op de ontwikkeling en toepassing van de nieuwe generatie chips. Waar de huidige generatie chips uitsluitend kan rekenen óf meten óf communiceren, kunnen geïntegreerde chips deze functies allemaal. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën zoals fotonica worden de microchips sneller, slimmer en goedkoper. Dit is nodig om doorbraken te realiseren in uitdagingen voor energie, voeding en gezondheid. 

Kweekvijver van talent

Het CITC heeft vier kerntaken. Het opzetten van innovatieprogramma's, het verspreiden van kennis over chiptechnologie in het MKB, het opleiden en trainen van talenten en het steunen van startups in het naar de markt brengen van nieuwe toepassingen. Het CITC werkt nauw samen met industrienetwerk BOOST en ontwikkelingsmaatschappij Oost NL.

Ambitieus: wereldwijde koploper

Het CITC is ambitieus. In acht jaar tijd moet het uitgroeien tot de wereldwijde koploper in de ontwikkeling van microchips met een internationaal Talentencentrum. Verwachte resultaten: 120 patenten, 25 innovatieprojecten, 250 betrokken MKB bedrijven, 5 spin-offs, 500 banen, 250 opgeleid talenten en 25 nieuwe bedrijven. Het CITC moet deel uitmaken van Photon Delta, het landelijke netwerk voor fotonicatechnologie. Door data te transporteren met licht worden microchips vele malen sneller, zuiniger en goedkoper.

Publieke en private financiering

De startkosten van het CITC bedragen 52 miljoen euro voor de komende vier jaar. De regionale overheden zijn gevraagd in de startfase bij te dragen voor de organisatie van open activiteiten op het gebied van innovatiebevordering, talentontwikkeling en kennisdeling. Provincie Gelderland stelt hiervoor een bijdrage van 7,55 miljoen euro beschikbaar.

Meer groei, meer banen

Gedeputeerde Michiel Scheffer en wethouder Monique Esselbrugge zijn enthousiast: 'Nijmegen is het Silicon Valley van de microchipindustrie. Het CITC is een broedplaats voor innovatie en een kweekvijver voor talent. Het houdt de kennis van chiptechnologie in Gelderland en trekt nieuwe bedrijven aan. Meer groei, meer innovatie, meer banen!'