Oost NL

Financieringsvormen

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf? Oost NL biedt mogelijkheden om te investeren in uw bedrijf en begeleidt u bij het vinden van de juiste financiering.

Een investering van Oost NL in uw startup of groeibedrijf levert meer op dan kapitaal alleen. We zijn een betrokken partner. We coachen u actief in de ontwikkeling van uw bedrijf en product en brengen u in contact met kennisinstellingen en relevante netwerken.

We stellen graag onze kennis, kunde en netwerk tot uw beschikking. We zijn actief in Life Sciences, High Tech, Cleantech & Energy en Agro-Food en op de raakvlakken van deze sectoren. Omdat Oost NL met publiek geld investeert zijn maatschappelijk rendement en groei van de regionale economie voor ons van groot belang. 

Risicokapitaal

Bij een participatie neemt Oost NL rechtstreeks deel in het aandelenkapitaal van uw bedrijf, eventueel in combinatie met een lening. Het aandelenbelang dat Oost NL heeft is altijd een minderheidsbelang. We streven naar een exit binnen 5 tot 7 jaar. De fondsen die Oost NL beheert, kennen verschillende financieringsvormen. 

Oost NL is lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) en handelt conform de door de NVP opgestelde gedragscode.

Financiering

Oost NL verstrekt leningen uit verschillende fondsen. Dit doen we tegen een vaste marktconforme rente. Met het programma De Groeiversneller ondersteunt Oost NL Gelderse ondernemers bij hun groei met vouchers en leningen.   

Regelingen en subsidies

Het ontwikkelen van een product kan een tijdrovend en duur proces zijn. We adviseren u over financieringen voor haalbaarheidsstudies of innovatieprojecten, bijvoorbeeld uit Europese subsidieprogramma’sof landelijke regelingen uit het instrumentarium van de RVO.

How2Finance

Regelmatig organiseert Oost NL het evenement How2Finance, waar verschillende financieringsmogelijkheden onder de aandacht worden gebracht. Op oostnl.nl/how2finance ziet u wanneer de eerstvolgende bijeenkomst plaatsvindt. 

We adviseren u graag over de financiering die het best past bij uw bedrijf. Wilt u doorgroeien met Oost NL als partner? Neem dan contact met ons op.