Circular header

Circulaire economie

Nederland werkt toe naar een volledig circulaire economie in 2050. Hierbij staan verduurzaming van energie-opwek en gebruik, verminderde belasting van het milieu door uitstoot van broeikasgassen en verminderde afhankelijkheid fossiele grondstoffen centraal. De overgang naar een circulaire economie is een uitdaging biedt ook veel kansen. Oost NL helpt ondernemers om deze kansen te benutten. 

Oost-Nederland heeft een sterke positie om circulaire innovaties te ontwikkelen en te vermarkten. Onze kracht zit in kennis op het gebied van materialen vanuit sterk verankerde sectoren zoals textiel, kunststoffen, maakindustrie en de bouw. En veel ervaring met innovatie, samenwerking en nieuwe business modellen.  

In nauwe samenwerking met de verschillende partners in het ecosysteem houdt Oost NL zich bezig met het stimuleren van de circulaire economie. Dit gebeurt onder andere door:  

  • Ondersteunen van individuele bedrijven; 
  • Opbouwen van Oost-Nederlandse samenwerkingsprojecten; 
  • Initiëren van Europese projecten;  
  • Ondersteunen van circulaire projecten bij open innovatiecentra; 
  • Ondersteunen bij het positioneren en internationaliseren.  
  • Toegang bieden tot kennis, netwerk en persoonlijke contacten. 
  • Investeren in kansrijke bedrijven. 

Samenwerkingsprojecten

Oost NL is met verschillende mkb’ers actief in samenwerkingsprojecten, zoals:  

- Di-Plast: Het stimuleren van het gebruik van gerecycled plastic in de bouw- en verpakkingsindustrie door middel van ICT tools. Dit project richt zich op samenwerking tussen partijen in Noord-West Europa.  

- Circo Hub Oost-NederlandCIRCO Tracks als springplank voor circulair Oost-Nederland.

Regioboeken

Om overheden op weg te helpen zijn in 2019 de Regiodagen CE-aanpak georganiseerd door het, de regioboeken die daar bij horen zijn te downloaden: 

  • Wil je weten wat er landelijk en in jouw provincie of regio gebeurt op gebied van circulaire economie?
  • Wil je een kijkje nemen bij andere regio’s?
  • Wil je weten welke hulpmiddelen en netwerken er zijn op verschillende thema’s? 

Kijk dan in de verschillende Regioboeken CE-aanpak.