Oost NL

Vroegefasefinanciering Overijssel

Met een lening van Vroegefasefinanciering Overijssel (VFF Overijssel) onderzoeken starters in hoeverre hun technisch concept aansluit op interesse in de markt. Het nieuwe Proof-of-conceptfonds VFF Overijssel richt zich op  ondernemers die  een bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

VFF Overijssel

 • Ondersteunt Overijsselse ambitieuze innovatieve starters bij de ontwikkeling van producten en diensten in de ‘Proof of Concept’ (PoC)-fase om daarmee de kans van slagen op de markt te vergroten.
 • Verstrekt risicokapitaal tegen ondernemersvriendelijke voorwaarden.
 • Verhoogt de kans op vervolgfinanciering door private investeerders.
 • Betekent voor een ondernemer niet alleen geld om te investeren in het project, maar ook inzet en aandacht van de specialisten van de Overijsselse startup loketten en Oost NL.

Het fonds

VFF Overijssel wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Innovatiefonds Overijssel I. VFF Overijssel wordt onderdeel van Innovatiefonds Overijssel I. Oost NL is fondsmanager van Innovatiefonds Overijssel I.

Criteria

De belangrijkste kenmerken waar een financieringsaanvraag aan dient te voldoen zijn:

 • De onderneming bevindt zich in de fase waarin ondernemers toetsen of het idee technisch haalbaar is en interessant is voor de markt (proof of concept).
 • De aanvrager is:

- een kleine mkb-onderneming binnen de EU-criteria;

- korter dan 5 jaar geleden ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

- innovatief en kan aantonen dat de onderneming onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden verricht.

 • De onderneming is op het moment van het aangaan van de overeenkomst feitelijk gevestigd  in Overijssel en de activiteiten die de onderneming ontplooit en met financiering vanuit VFF Overijssel realiseert, dienen in belangrijke mate daadwerkelijk plaats te vinden in Overijssel.
 • Er is al contact met een toekomstige investeerder die het plan heeft opgevat om de onderneming na afloop van het traject te financieren en deze investeerder is daar naar verwachting toe in staat.
 • De onderneming dient (op termijn) een bijdrage te leveren aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en aan de benodigde transities.

Wat biedt VFF Overijssel

 • Converteerbare leningen tot maximaal € 350.000.
 • Een lening die u in delen opneemt,  bij het bereiken van specifieke doelen.
 • Een looptijd van 8 jaar, waarvan de eerste drie jaar aflossingsvrij. Aflossing in zes jaarlijkse termijnen, waarvan in vijf jaar de aflossing van de initiële hoofdsom en in het zesde jaar de opgebouwde rente over de gehele looptijd van de lening.
 • Een rente van 5% plus referentierente. Deze wordt bepaald op het moment van investeren.
 • Eenvoudige toegang tot het Oost NL netwerk van investeerders en financiers die u met hun kennis en ervaring en/of kapitaal kunnen helpen bij de verdere ontwikkeling van uw onderneming.

Hoe vraagt u financiering aan

De Overijsselse startup ondersteuningsprogramma’s Novel-T en Kennispoort Regio Zwolle vormen de loketten voor VFF Overijssel. Bij de business developers van de loketten (maar ook van Oost NL)  kunnen starters terecht met vragen over de mogelijkheden van VFF Overijssel. De twee loketten kijken dan waar zij zelf of via partners in hun netwerk de ondernemer ondersteunen bij de voorbereiding van de financieringsaanvraag. Elke aanvraag stemmen zij vroegtijdig af met de investment managers van Oost NL. De programma’s staan in verbinding met lokale startersinitiatieven en hebben (inter)nationale relaties met ecosystemen voor startups binnen hun sector:

 • Novel-T: Wij geloven in de kracht van innovatie en de bijdrage die we daarmee leveren aan een betere en duurzame samenleving;
 • Kennispoort Regio Zwolle: Wij helpen bedrijven in Regio Zwolle innoveren, vernieuwend te ondernemen en met internationaal zakendoen.

Neem contact op met een van deze organisaties om een financiering van VFF Overijssel aan te vragen.

Wilt u weten of financiering via VFF Overijssel tot de mogelijkheden behoort voor uw bedrijf? Bent u benieuwd wat u allemaal nodig heeft voor een financieringsaanvraag? Bekijk dan hier wat op u van toepassing is. Heeft u vragen over de mogelijkheden, neem dan contact op met Novel-T, Kennispoort Regio Zwolle of Oost NL/Martijn Sijbers via 088 667 01 00.