Oost NL

Vroegefasefinanciering Gelderland

Met een lening van Vroegefasefinanciering Gelderland (VFF Gelderland) onderzoeken starters in hoeverre hun technisch concept aansluit op interesse in de markt. Het Proof-of-conceptfonds VFF Gelderland richt zich op ondernemers die een bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. VFF Gelderland is een instrument voor innovatieve ondernemers dat door de provincie Gelderland en de Rijksdienst voor Ondernemers is gefinancierd. Oost NL beheert het fonds.

VFF Gelderland

 • Ondersteunt Gelderse ambitieuze innovatieve starters bij de ontwikkeling van producten en diensten in de ‘Proof of Concept’ (PoC)-fase om daarmee de kans van slagen op de markt te vergroten.
 • Verstrekt risicokapitaal tegen ondernemersvriendelijke voorwaarden.
 • Verhoogt de kans op vervolgfinanciering door private investeerders
 • Betekent voor een ondernemer niet alleen geld om te investeren in het project, maar ook inzet en aandacht van de specialisten van de Gelderse startup ondersteuningsprogramma’s en Oost NL.

Het fonds

VFF Gelderland wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de provincie Gelderland. Oost NL is fondsmanager.

Criteria

De belangrijkste kenmerken waar een financieringsaanvraag aan dient te voldoen zijn:

 • De onderneming bevindt zich in de fase waarin ondernemers toetsen of het idee technisch haalbaar is en interessant is voor de markt (proof of concept).
 • De aanvrager is:
  • een kleine mkb-onderneming binnen de EU-criteria;
  • korter dan 5 jaar geleden ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • innovatief en kan aantonen dat de onderneming onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden verricht.
 • De onderneming is op het moment van het aangaan van de overeenkomst feitelijk gevestigd  in Gelderland en de activiteiten die de onderneming ontplooit en met financiering vanuit VFF Gelderland realiseert, dienen in belangrijke mate daadwerkelijk plaats te vinden in Gelderland.
 • Er is al contact met een toekomstige investeerder die het plan heeft opgevat om de onderneming na afloop van het traject te financieren en deze  investeerder  is daar naar verwachting toe in staat.
 • De onderneming dient (op termijn) een  bijdrage te leveren aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en aan de benodigde transities.

Wat biedt VFF Gelderland

 • Converteerbare leningen tot maximaal € 350.000.
 • Een looptijd van 8 jaar, waarvan  de eerste drie jaar aflossingsvrij. Aflossing in zes jaarlijkse termijnen, waarvan in vijf jaar de aflossing van de initiële hoofdsom en in het zesde jaar de opgebouwde rente over de gehele looptijd van de lening.
 • Een rente van 5% plus referentierente. Deze wordt bepaald op het moment van investeren. Een lening die u in delen opneemt,  bij het bereiken van specifieke doelen.
 • Eenvoudige toegang tot het Oost NL netwerk van investeerders en financiers die u met hun kennis en ervaring en/of kapitaal kunnen helpen bij de verdere ontwikkeling van uw onderneming.

Hoe vraagt u financiering aan

De Gelderse startup ondersteuningsprogramma’s Briskr, Orion en StartLife vormen de loketten voor VFF. Bij de business developers van de loketten (maar ook van Oost NL)  kunnen starters terecht met vragen over de mogelijkheden van VFF. De drie ondersteuningsprogramma’s kijken dan waar zij zelf of via partners in hun netwerk de ondernemer ondersteunen bij de voorbereiding van de financieringsaanvraag. Elke aanvraag stemmen zij vroegtijdig af met de investment managers van Oost NL. De programma’s staan in verbinding met lokale startersinitiatieven en hebben (inter)nationale relaties met ecosystemen voor startups binnen hun sector:

 • StartLife gericht op de agrifood sector;
 • Briskr gericht op de lifesciences, health en high tech sector;
 • Orion gericht op de sectoren energie, creatief en ICT/smart industry/AI.

Neem contact op met een van deze organisaties om een financiering van VFF Gelderland aan te vragen.

Wilt u weten of financiering via VFF Gelderland tot de mogelijkheden behoort voor uw bedrijf? Bent u benieuwd wat u allemaal nodig heeft voor een financieringsaanvraag? Bekijk dan hier wat op u van toepassing is. Heeft u vragen over de mogelijkheden, neem dan contact op met Briskr, Orion en StartLife of Oost NL via 088 667 01 00.