Oost NL

Proces VFF Gelderland

Als u een Vroegefasefinanciering aanvraagt is het handig als u weet wat u kunt verwachten. Hieronder ziet u stapsgewijs wat er bij komt kijken.

1. De voorbereiding

  • Begin bij het begin. Zorg dat u uw behoefte helder heeft.
  • Check of uw behoefte overeenkomt met de mogelijkheden en voorwaarden van VFF Gelderland.
  • Stel een Businessplan (inclusief Vroegefaseplan) op. De verplichte onderdelen vindt u hier.

2. De aanvraag

Als u het Businessplan (in concept) gereed heeft, neemt u contact op met Briskr, Orion of Startlife of u vult u het aanvraagformulier onderaan deze pagina in.

3. Het financieringsgesprek

Tijdens dit eerste gesprek maakt u kennis met een businessdeveloper van een van de ondersteunende partijen of van Oost NL. Hij/zij bespreekt met u uw aanvraag, de mogelijkheden van VFF Gelderland, het beoordelingstraject. Ook zal u gevraagd worden om nog ontbrekende informatie toe te zenden.

4. Wachten op beoordeling en introductie Oost NL

Als alle informatie beschikbaar is en de aanvraag aansluit bij de mogelijkheden van VFF Gelderland, introduceert de businessdeveloper u bij een investment manager van Oost NL. Hij/zij schrijft een investeringsvoorstel en legt dit met het ondernemersplan en aanvullende informatie intern ter besluitvorming voor.

5. Reactie

Uw investment manager geeft aan op welke termijn u een reactie kunt verwachten. Eventueel zal hij/zij voor die termijn nog aanvullende vragen stellen.

Als wij geen bezwaren zien dan stemmen we de offerte voor de VFF Gelderland leningovereenkomst met u af.

Als we niet (direct) aan uw aanvraag kunnen voldoen, bellen wij u om het met u te bespreken.

6. Uw VFF Gelderland leningovereenkomst ondertekenen

U ontvangt van ons de VFF Gelderland leningovereenkomst. Om de aanvraag af te ronden controleert u alle gegevens en documenten. Klopt alles en gaat u akkoord? Dan maken we een afspraak voor de ondertekening van de leningovereenkomst. Daarbij bespreken wij ook de termijn waarop u over de gelden kunt beschikken.