Oost NL

Uiteenlopende technologische innovatieprojecten

Bij Oost NL ben ik betrokken bij uiteenlopende technologische innovatieprojecten op het gebied van hightech materialen. Recycling en circulariteit van materialen speelt een steeds belangrijkere rol. Maar ook gewichtsbesparing door het gebruik van lichtere en sterkere materialen zoals composieten, speelde een prominente rol bij de projecten waar ik bij betrokken ben (geweest).

Veel innovatieve projecten van ondernemers, onderzoekers en onderwijsinstellingen die willen samenwerken hebben - door ons begeleid - geleid tot open innovatiecentra c.q. technologiecentra waar ook overheden financieel aan hebben bijgedragen. Vanuit Oost NL heb ik op die wijze een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Texperium, OICAM (Open Innovation Centre Advanced Materials), Polymer Science Park, Sanderink Technology Centre, S/park en TPAC (ThermoPlastic composites Application Centre).

Op al deze open innovatiefaciliteiten ben ik uiteraard erg trots. Prachtig om bijvoorbeeld te zien hoe ver het Polymer Science Park zich inmiddels heeft ontwikkeld. INTERREG-projecten als DNL-HIT (digitalisering en robotisering van Surface Technology), Di-Plast (verhogen kwaliteit gerecycled plastic), Smart Production en ook 3DPrintHuge (3D printen met recyclaten), Plastics get Smart en de proeftuin Recycling, zijn mede door ons tot stand gekomen en/of hebben wij ontwikkeld.

Energie, positiviteit en ondernemerschap

Hoe je je ontwikkelt binnen Oost NL heb je grotendeels zelf in de hand. Door ons werk, de netwerken, technologieën en kansen die het verdienen om benut te worden, gaat een wereld voor je open. Uiteraard verdient het aandacht om je te focussen op de kansrijke projecten. Je instelling, houding, energie, positiviteit, ondernemerschap en vermogen om samenwerkingsverbanden te smeden, helpen je om jezelf snel te ontwikkelen binnen Oost NL. Oost NL stimuleert een toekomstbestendige regionale economie door het innovatievermogen van de industrie te vergroten. 

Ron Nuwenhof, teammanager Tech