Smart Energie Hubs

Living lab voor Smart Energy Hubs

Nederland zit midden in een energietransitie. Energie uit fossiele brandstoffen maakt plaats voor energie uit hernieuwbare bronnen, zoals water, wind en zon. 

Onze energienetwerken kunnen de energietransitie niet aan.

  • Het elektriciteitsnetwerk heeft onvoldoende capaciteit om de zon- en windprojecten van de Regionale Energie Strategieën (RESsen) te ontsluiten.
  • Het geplande waterstofnetwerk verbindt de vijf grote energieclusters, maar kan de verspreide industrie in Oost-Nederland, het zogenaamde zesde cluster, niet aansluiten.
  • Tot slot neemt door weersafhankelijke energiebronnen de onbalans tussen vraag en aanbod toe, waardoor frequente netuitval niet langer uit te sluiten is.

Invoedingscongestie Oost-Nederland 1 september 2023 - tekst loopt door onder de afbeelding.

Invoedingscongestie

Oost-Nederland als living lab voor smart energy hubs 

Oost-Nederland is bijzonder goed gepositioneerd als living lab voor Smart Energy Hubs. Dat staat in een onderzoek Kansen van de energietransitie voor Oost-Nederland dat is uitgevoerd door het bureau Stratelligence en Ekinetix: download het rapport (pdf).

In het najaar van 2022 werd uit een onderzoek van Royal HaskoningDHV, uitgevoerd in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel en Oost NL, duidelijk dat ongeveer 50 bedrijventerreinen in Oost-Nederland geschikt zijn als Smart Energy Hub: download het rapport (pdf). 

Realiseren 10 Smart Energy Hubs

In Oost-Nederland starten we de realisatie van met 10 Smart Energy Hubs. Deze hubs bevinden zich in gebieden waar de complexiteit hoog is en waar bovenlokale regie nodig is om tot oplossingen te komen. Hiermee willen we gerichte kennis en ervaring opdoen voor een verdere uitrol van Smart Energy Hubs in de regio.

Metro SEH