Smart Energie Hubs

Living lab voor Smart Energy Hubs

Nederland zit midden in een energietransitie. Energie uit fossiele brandstoffen maakt plaats voor energie uit hernieuwbare bronnen, zoals water, wind en zon. 

Onze energienetwerken kunnen de energietransitie niet aan.

  • Het elektriciteitsnetwerk heeft onvoldoende capaciteit om de zon- en windprojecten van de Regionale Energie Strategieën (RESsen) te ontsluiten.
  • Het geplande waterstofnetwerk verbindt de vijf grote energieclusters, maar kan de verspreide industrie in Oost-Nederland, het zogenaamde zesde cluster, niet aansluiten.
  • Tot slot neemt door weersafhankelijke energiebronnen de onbalans tussen vraag en aanbod toe, en is frequente netuitval niet langer uit te sluiten.

Netcongestie Oost-Nederland 4 augustus 2022 - tekst loopt door onder de afbeelding.

Netcongestie

Oost-Nederland als living lab voor smart energy hubs 

Oost-Nederland is bijzonder goed gepositioneerd als living lab voor Smart Energy Hubs. Dat staat in een onderzoek Kansen van de energietransitie voor Oost-Nederland dat is uitgevoerd door het bureau Stratelligence en Ekinetix: download het rapport (pdf).

In het najaar van 2022 bleek, uit onderzoek uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, dat in Oost-Nederland ongeveer 50 bedrijventerreinen zich voor een Smart Energy hub-aanpak. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van provincie Gelderland, Provincie Overijssel en Oost NL: download het rapport (pdf). 

Realiseren 10 Smart Energy Hubs

In Oost-Nederland gaan we om te beginnen 10 Smart Energy Hubs realiseren. Vier hubs in Overijssel en zes hubs in Gelderland. Dit zijn gebieden waar de complexiteit hoog is en de oplossingen om bovenlokale regie vragen. We willen zo gerichte kennis en ervaring op te doen voor een verdere uitrol van Smart Energy Hubs in de regio.