Oost NL

Prolira

Prolira ontwikkelt de DeltaScan, daarmee kan een delirium beter en accurater worden gedetecteerd. Zo krijgt de patiënt tijdig noodzakelijke zorg. Oost NL investeerde als fondsmanager van Topfonds Gelderland in Prolira. De investering maakt verdere ontwikkeling en commercialisatie van DeltaScan mogelijk.

Delirium is acute verwardheid, een van de meest voorkomende complicaties in het ziekenhuis. Eén op de acht 65-plussers krijgt een delirium. Delirium kan grote gevolgen hebben, zoals blijvende geheugenschade of dementie en hoger risico op voortijdig overlijden. Ook herstellen deliriumpatiënten aanzienlijk langzamer dan patiënten die geen delirium krijgen. Hierdoor zijn ziekenhuisbedden langer bezet en nemen de zorgkosten toe.

In de medische wereld bestaat daarom de behoefte aan delirium diagnose en monitoring op basis van een objectieve meting. “Daar voorzien wij in met de DeltaScan”, legt Rutger van Merkerk, CEO van Prolira, uit: “Delirium is acuut falen van de hersenen. Onze innovatie bestaat uit de DeltaScan monitor en een patch met drie elektrodes die met een zelfklevende gel eenvoudig op het hoofd van de patiënt wordt aangebracht. De patch is zo ontworpen dan iedereen ‘m past. De patch wordt verbonden met de monitor om de hersenen activiteit (EEG) te meten. Het algoritme herkent vervolgens afwijkingen in de hersenactiviteit, die duiden op een delirium.”

Betrouwbaarheid

Nu is ziekenhuispersoneel in de meeste gevallen nog afhankelijk van een vragenlijst om een delirium vast te stellen. Dat is niet altijd even betrouwbaar. Onderzoek wijst uit dat delirium in 50% - 70% van de gevallen niet opgespoord wordt. Verpleegkundigen kunnen DeltaScan meenemen tijdens hun routinematige check-up rondes en patiënten met een hoog risico op delier, kunnen snel gemeten worden. In minder dan twee minuten wordt duidelijk of en in welke mate een patiënt delirium heeft. “Met de DeltaScan detecteren we delirium beter en eerder; een aanzienlijk verbetering ten opzichte van de subjectieve vragenlijsten” vertelt Van Merkerk.

​Met de investering van onder meer Oost NL vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, onderdeel van Topfonds Gelderland kan Prolira de DeltaScan Monitor in de kliniek introduceren en een marketing en salesteam opzetten.