Header industrie

Projecten

Oost NL ontsluit kennis voor samenwerkende ondernemingen in de High Tech sector. Kennis van kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen.

Innovatie

Vernieuwen binnen het individuele bedrijf is goed. Samenwerken met andere partijen is nog beter. Dit brengt de innovatie tot een hoger niveau. Binnen succesvolle innovatieprojecten delen de samenwerkende partijen kennis en kunde, waarbij het resultaat meer is dan de som der delen.

De synergie in ontwikkelingsprojecten ontstaat uit schaalvoordelen en risicospreiding, maar vaker nog door onverwachte (ketenoverstijgende) combinaties. Maar dit soort projecten ontstaan niet vanzelf. Oost NL faciliteert deze processen en is actief in het traject nog voordat een project een project is.

Gezamenlijke kennisontwikkeling

Eén van de kerncompetenties van Oost NL is gezamenlijke projectontwikkeling. Oost NL kent de bedrijven in het werkgebied en weet waar specifieke kennis voorhanden is; waar innovaties zouden kunnen landen. Voorop lopen met innovaties stimuleert de regionale economie.

Oost NL neemt het initiatief tot op het opzetten van kennis- en innovatieclusters waar bedrijven en kennisinstituten aan deelnemen. Ook zijn we betrokken bij het oprichten van branchegerichte kenniscentra of activiteiten ter versterking van de facilitaire infrastructuur. Onze rol is met name die van procesmanager, via intensieve begeleiding kansrijke projecten realiseerbaar maken.

Bij Oost NL kunt u terecht voor Innovatiebevordering, kennisuitwisseling en clustervorming.