Nijmegen-193

Contact

Het opzetten van programma's binnen, en het investeren uit Perspectieffonds Gelderland (PFG) is maatwerk.

Heb je een plan dat past binnen de thema’s uit Gelderse omgevingsvisie Gaaf Gelderland (energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat)? En levert dat plan economische en maatschappelijke impact op binnen de provincie Gelderland? Neem dan contact met ons op, door het formulier hieronder in te vullen.