P>Act

P>Act

In de afgelopen vijftig jaar is het gebruik van kunststof wereldwijd vertwintigvoudigd. De verwachting is dat dit gebruik in de komende twintig jaar nog zal verdubbelen. Het gebruik van kunststof gaat gepaard met veel milieuschade. Er ontstaat een maatschappelijk roep om verandering ten aanzien van het huidige make-take-waste gebruik van plastic. De nationale overheid streeft naar volledig gesloten kringlopen van kunststoffen in 2050.

P>Act (Van Pact naar Act) brengt ketens van bedrijven, overheden, innovators/startups en kennisinstellingen samen in actie rondom de ambitieuze doelstellingen van de nationale Transitie Agenda Kunststoffen. We bouwen aan nieuwe circulaire kunststofketens. P>Act versnelt de transitie naar een circulaire kunststofketen door goede initiatieven de ruimte en ondersteuning te bieden zich te ontwikkelen en op te schalen.

P>Act biedt:

 • Strategische ondersteuning voor business cases
 • Relevant netwerk van bedrijven, publieke stakeholders, kennisinstellingen en regionale fieldlabs
 • Passende financiering
 • Een gezamenlijk leerproces tussen ketenprojecten
 • Verspreiding van geleerde lessen

P>Act is een initiatief van Oost NL, InnovationQuarter, de provincie Overijssel en de provincie Zuid-Holland.

Doel

P>Act wil het gebruik van fossiele virgin (nieuwe, in tegenstelling hergebruikte) grondstoffen terugdringen. De onderstaande vier kansen staan hierbij centraal:

 • Geen onnodig gebruik van single use plastics
 • Alle plastics herbruikbaar of recycleerbaar maken
 • Niet langer plastics verbranden
 • Plastics ontwikkelen op basis van gerecycled en/of biobased materiaal

Waarom stimuleren we nieuwe ketens?

Het sluiten van de kunststofketen vraagt om keteninnovatie. Producenten, brand-owners, retailers, gemeentes, recyclers en logistiek dienstverleners – oftewel de hele keten – moeten daarin een rol hebben. Keteninnovatie komt traag op gang omdat o.a. een duidelijke klantvraag ontbreekt, bedrijven en overheden vast zitten in het lineaire systeem, of partijen elkaar niet weten te vinden (vraag en aanbod komen niet samen). Bovendien ontbreekt er een ketenverantwoordelijkheid en zijn de initiële investeringen in een nieuw product of dienst hoog. Of er moeten er investeringen gedaan worden in het ene deel van de keten, terwijl een ander deel van de keten vervolgens de vruchten plukt.

P>Act daagt het bedrijfsleven uit om die ketenuitdagingen wél aan te gaan en ondersteunen ketenprojecten.

Via ketenprojecten wordt er gebouwd aan een circulair plastic ecosysteem. De ketenprojecten hebben de potentie om als hefboomfunctie te fungeren richting een circulaire kunststofketen.

Aan de slag met jouw uitdaging

Heeft jouw bedrijf een idee om het gebruik van fossiele virgin grondstoffen voor plastics terug te dringen? Laat dan van je horen en wij gaan je helpen om je idee tot uitvoering te brengen. Het gebruik van grondstoffen terugdringen kan bijvoorbeeld door:

 • Gebruik van biobased materialen

  De fossiele grondstoffen van kunststoffen raken uiteindelijk uitgeput. Er is een transitie nodig naar alternatieve grondstoffen. Biobased materialen vormen een goed alternatief. Denk aan banden gemaakt van paardenbloemen.

 • Gebruik van chemisch gerecyclede kunststoffen

  Bij chemische recycling breng je bijvoorbeeld kunststoffen chemisch terug naar de basisgrondstof om van daaruit weer nieuwe kunststoffen te maken. Dit proces kost relatief veel energie en zal daarom een extra toegevoegde waarde moeten hebben. Denk aan chemische recycling van petflessen.

 • Gebruik van mechanisch gerecyclede grondstoffen

  Bij mechanisch recyclen smelt je het gebruikte plastic weer om tot een nieuw product. Dit proces is relatief eenvoudig, maar kent zijn uitdagingen bijvoorbeeld om de kwaliteitseisen te halen van de nieuwe producten. Denk aan 3D geprinte bankjes op basis van gerecycled plastic of verfemmers gemaakt van post consumer waste.

 • Een ander productontwerp met minder kunststofmateriaal, andere materialen of beter recyclebare materialen

  In sommige situaties kan kunststof vervangen worden door een ander product. Uiteindelijk is het wel van belang dat over het totale systeem er niet meer CO2 wordt uitgestoten, of dat er geen andere problemen ontstaan door de nieuwe materialen. Bij een ander productontwerp kan bijvoorbeeld minder kunststof gebruikt worden of multi-layers voorkomen worden, wat recyclen vergemakkelijkt. Denk aan: denk aan gebruik van papier voor bescherming van producten in verpakking in plaats van plastic.

 • Van enkelvoudig gebruik naar meervoudig gebruik

  Door een product zo te ontwerpen dat het vaker kan gebruiken spaar je de productie van meerdere producten, en dus gebruik van grondstoffen. Denk aan: zelf kraanwater bruisend maken in plaats van iedere keer opnieuw een plastic fles kopen.

Deelname

Heb je een idee dat aansluit bij de bovenstaande voorbeelden, of een ander innovatief idee om eenmalig gebruik van fossiele virgin grondstoffen terug te dringen? Meld je dan en wij helpen jou om je idee tot uitvoering te brengen. 

Voorwaarde voor deelname is dat een keten van minimaal drie bedrijven meedoet, waarvan er minstens twee gevestigd zijn in Overijssel. Ook kan met Zuid-Holland worden meegedaan, daar hoeft alleen de penvoerder gevestigd te zijn.

Neem contact op met Martijn Kerssen of Angelique Erkenbosch.

Dit initiatief wordt door MVO Nederland ondersteund vanuit het Versnellingshuis. Het Versnellingshuis is het loket waar ondernemers terecht kunnen met hun circulaire vraagstukken.

Pact to Act (klik voor vergrootte weergave)